Royerssluis

Royerssluis twee maanden buiten dienst door werken voor veiliger fietsverkeer

Het Havenbedrijf Antwerpen start op 15 februari met werkzaamheden om de omgeving ter hoogte van de Royerssluis te verbeteren in functie van een veiliger fietsverkeer. De Royerssluis wordt door fietsers al langer als een zwart punt aangeduid, onder meer omwille van de te smalle fietspaden op de Royersbrug en de gevaarlijke kruisingen met autoverkeer. Verschillende maatregelen brengen daar nu verandering in. De geplande werkzaamheden hebben een impact op de werking