Royerssluis twee maanden buiten dienst door werken voor veiliger fietsverkeer

Royerssluis twee maanden buiten dienst door werken voor veiliger fietsverkeer

Het Havenbedrijf Antwerpen start op 15 februari met werkzaamheden om de omgeving ter hoogte van de Royerssluis te verbeteren in functie van een veiliger fietsverkeer. De Royerssluis wordt door fietsers al langer als een zwart punt aangeduid, onder meer omwille van de te smalle fietspaden op de Royersbrug en de gevaarlijke kruisingen met autoverkeer. Verschillende maatregelen brengen daar nu verandering in. De geplande werkzaamheden hebben een impact op de werking van de Royerssluis, die gedurende twee maanden uit dienst zal worden genomen voor het scheepvaartverkeer.

Fiets- en autoverkeer voortaan gescheiden
De fietsinfrastructuur op en rondom de Royerssluis wordt de komende weken structureel verbeterd. Zo komen er nieuwe asfaltlagen en markeringen en wordt er een verbinding aangelegd tussen de Lefebvrebrug en de Letlandstraat. Het kruispunt van de Lefebvrebrug met de Siberiastraat wordt uitgerust met bijkomende verkeerslichten voor fietsers om de oversteek veiliger te maken.

Ook de verkeersstromen op de Royerssluis worden aangepakt. Fietsers zullen zowel op de Lefebvre- als op de Royersbrug steeds gebruik kunnen maken van een apart rijvak. Wanneer de Royerssluis in gebruik is, zal alle verkeer over dezelfde sluisdeur moeten, maar ook dan wordt voor fietsers een apart rijvak voorzien. Het wegverkeer richting noorden (haven) en zuiden (stad) wordt aan de hand van dynamische verkeerssignalisatie alternerend over de brug geleid. Op deze manier zullen fietsers en autoverkeer elkaar minder kruisen, wat de veiligheid voor de fietsers verhoogt.

Om deze werken mogelijk te maken, wordt de Royerssluis vanaf 15 februari gedurende twee maanden buiten dienst gesteld.

Toekomst Royerssluis
Het tijdelijk buiten dienst stellen van de Royerssluis heeft uiteraard zijn impact op de scheepvaart, met name de binnenvaart die van andere sluizencomplexen in de Antwerpse haven gebruik moet maken. De komende maanden moet bovendien duidelijk worden welke rol de Royerssluis zal spelen in het totaalbeeld van de binnenvaart in de Antwerpse haven.

De renovatie van de Royerssluis staat namelijk al langer op de planning, maar de kostprijs van deze werken is de jongste jaren aanzienlijk verhoogd. Daarom start het Havenbedrijf met een intensieve meetcampagne tijdens en na de werken om een beter zicht te krijgen op het effectieve gebruik van de Royerssluis en de andere sluizen. Ook het fiets- en wegverkeer in de omgeving van de Royerssluis zal permanent gemeten worden.

Beter cijfermateriaal over het effectieve gebruik van de sluis en het in kaart brengen van de toekomstige behoeften van de binnenvaart zijn elementen die zullen meegenomen worden in een goed onderbouwde beslissing over de toekomst van de 110 jaar oude Royerssluis. Het Havenbedrijf zal in de komende maanden met de betrokken partijen verder overleg plegen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.