saeftinghedok

Raad van State vernietigt deel plan voor uitbreiding haven Antwerpen

De Raad van State vernietigt een deel van het plan voor uitbreiding van de haven van Antwerpen. Er was een klacht gekomen van bewoners van doel en Ouden Doel over dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP). Normaal moest het GRUP ervoor zorgen dat het Saeftinghedok, een getijdendok, kon gebouwd worden. Het zou ook betekenen dat het dorp Doel geheel zou verdwijnen. Die plannen kunnen dus (voorlopig) opgeborgen worden. Het deel van