Secure Distance Vest

Keer veilig terug naar de werkvloer dankzij Linde

Nu een terugkeer naar de werkplek steeds concreter wordt, zoeken veel bedrijven uit hoe ze dit op een veilige manier kunnen verwezenlijken. Gelukkig zult u hiervoor beroep kunnen doen op 2 veiligheidstools van Linde Material Handling: de Secure Distance Vest en de Distance Beeper. Ook wanneer we binnenkort opnieuw in grote aantallen op de werkvloer aanwezig zullen zijn, zal afstand bewaren essentieel blijven in de strijd tegen corona. Dit proces