shiften

In de toekomst zal de douane in de haven van Antwerpen permanent goederen afhandelen. Nu wordt er enkel tijdens de kantooruren gewerkt. Er kan nu wel buiten de kantooruren behandeling aangevraagd worden, maar dat kost extra. Vandaag zou de ministerraad zich achter een voorstel van Steven Vanackere, minister van Financiën scharen om 385 douaniers extra aan te werven. Hierdoor kan in drie shiften gewerkt worden. Het kostenplaatje van 9 miljoen