shortsea shipping

Short Sea Shipping in 2012, de cijfers

Ondanks de crisis heeft shortsea shipping in de vier Vlaamse havens zeer goed standgehouden in 2012. Meer zelfs: t.o.v. het recordjaar 2011 was er met iets meer dan 134 miljoen ton behandelde goederen in 2012 maar een relatief kleine terugval van -0.85%. Dit blijkt uit cijfers die zijn vrijgegeven door het Promotiebureau Shortsea Shipping Vlaanderen. De shortsea trafiek in de Vlaamse havens zakt met 134,1 miljoen ton 0,85% onder het

Gratis workshop Shortsea Shipping voor breakbulk en projectlading op 15 mei

Op 15 mei richt Promotie Shortsea Shipping Vlaanderen een gratis workshop in over de mogelijkheden van Shortsea Shipping voor breakbulk (conventionele, niet-container lading) en projectlading. Aan de hand van 7 getuigenissen krijgt de bezoeker een praktisch inzicht in deze transporten. De havenarbeid, sterk gerelateerd aan deze materie, wordt belicht, inclusief de recente evoluties. De schepen van de haven, dhr Marc Van Peel, voert het slotwoord. Inschrijven kan via onderstaande link: http://www.shortsea.be/html_nl/allerlei/workshop_inschrijving2012.html Programma:

Recordjaar voor shortsea shipping in Vlaamse havens

Shortsea shipping heeft in 2010 een recordjaar gekend. Voor de vier havens in Vlaanderen betekent dat concreet bijna 135 miljoen ton shortsea goederen die vervoerd werden. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits maakt de resultaten bekend in de haven van Zeebrugge. Daar overhandigde ze ook de tweede shortsea shipping award aan het Antwerpse bedrijf ACB Agencies, een bedrijf dat shortsea concepten ontwikkelt. Vlaams minister Hilde Crevits :