slimme stadsbevoorrading

Brussels Gewest start project rond slimme stadsbevoorrading

Het Brussels Gewest start een project rond slimme en duurzame stadsbevoorrading voor de detailhandel onder leiding van het consortium CityDepot/TRI-VIZOR. Het proefproject, dat kadert binnen het Europese LaMiLo-project, loopt van september 2014 tot maart 2015. Het doel is om de activiteiten na deze datum verder te zetten en verder te ontwikkelen. “Het systeem is even eenvoudig als efficiënt. Door de verschillende goederen op een centrale plaats buiten het centrum te