sluiting parkings

UPTR naar Raad van State over sluiting parkings

Begin november 2018 liet UPTR weten dat de sociale partners van het Paritair Comité ‘transport en logistiek’, op haar initiatief, een schrijven hadden gericht aan zowel Minister van Werk Kris Peeters als aan Minister van Mobiliteit François Bellot, beiden verantwoordelijk voor het doen naleven van de rusttijden van beroepschauffeurs. In dit schrijven hebben de sociale partners van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek hun bijzondere ongerustheid uiten