Spoorvakbonden

spoorweg

De Belgische spoorvakbonden vragen een spoedoverleg met de spoorbedrijven en mobiliteitsminister Georges Gilkinet. Gilkinet had eerder aangegeven dat hj van het spoor de ruggengraat van de mobiliteit wil maken. Hij vroeg hiervoor 4 miljard euro extra voor het spoor, gespreid over 10 jaar. Het nieuwe begrotingsakkoord dat gesloten werd, voorziet in 3 miljard. 1 miljard is echter een toelating voor Infrabel om een lening af te sluiten bij de Europese