spoorvrachtsector

sporen

Vlaanderen dreigt een half miljard overheidsgeld te verliezen aan boetes wegens een ondermaats klimaatbeleid, zo stelt de Belgische spoorvrachtsector. Zonder een snelle en grote verschuiving naar het spoor, blijven de doelstellingen de komende decennia volstrekt onhaalbaar. België, maar in het bijzonder Vlaanderen, dient een veel ambitieuzer klimaatbeleid te voeren. Zo niet, dreigt Vlaanderen een half miljard overheidsgeld te verliezen aan boetes. Zeker nu de EU Green Deal een bindende klimaatwet