steven vanackere

Uitnodiging OTM Awards 2013 (20 april, Gent)

De OTM AWARDS 2013 brengen verladers en logistieke dienstverleners in een ongedwongen sfeer rond de tafel. OTM is op zoek naar 2 winnaars, één uit de categorie dienstverleners alsook één uit de categorie verladers. Op deze OTM Awards verwelkomen we Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling belast met Ambtenarenzaken Steven Vanackere als hoofdspreker. Aan het woord zijn ook de juryvoorzitters en met Lieven Verstraete als moderator belooft

Akkoord over hervorming NMBS

Naar alle waarschijnlijkheid zal het kernkabinet woensdagmiddag een akkoord bereiken over de hervorming van de NMBS. Paul Magnette, minister van Overheidsbedrijven, wil af van de driedelige structuur van NMBS. In zijn visie moet de NMBS holding, die nu onder andere instaat voor personeel, verdwijnen. De rol van NMBS wordt daarentegen veel belangrijker. Deze krijgt de verantwoordelijkheid over alles wat de reiziger rechtstreeks aangaat. Infrastructuurbeheerder Infrabel bestaat daarin ook nog steeds,