supply chain optimalisatie

Checklist voor supply chain-visibiliteit en -efficiëntie

End-to-end supply chain-visibiliteit is een kritieke doelstelling in veel logistieke ketens voor productie en retail, gezien de toenemende complexiteit en de steeds hogere verwachtingen van de klant. Volgens een rapport van de Aberdeen Group daterend van 2013: “Supply chain-uitvoering en -reactievermogen vereisen een strakke synchronisatie van vraag en aanbod alsook de coördinatie van de drie handelsstromen – het verkeer van goederen, informatie en geld – bij een steeds toenemend aantal

Expertartikel: The right tool for right the job: Optimalisatietechnieken

Professionals die actief begaan zijn met operationele bedrijfsprocessen worden vaak geconfronteerd met problemen waarbij een eenvoudige spreadsheet-berekening niet langer volstaat om een adequate oplossing te bekomen. Wanneer dergelijke problemen zich stellen wordt men genoodzaakt om meer geavanceerde optimalisatietechnieken te gebruiken. Dit artikel gaat dieper in op de mogelijke problemen die zich kunnen voordoen wanneer dergelijke optimalisatietechnieken niet voor de correcte doeleinden worden aangewend. Tijdens de laatste decennia zijn enorm veel

VIB Seminarie: Methodes voor Supply Chain Optimalisatie 13 en 14 november

4 x LEAN 13 en 14 november 2012 Kasteel van Brasschaat Tijdens dit seminar laten we 4 verschillende (analyse)methodes aan bod komen voor de optimalisatie van uw supply chain. Zo kan u de methodes vergelijken en bekijken welke het meest geschikt is voor uw bedrijf. Volgende methodes zullen aan bod komen: Value stream mapping SCOR Lean Six Sigma Time driven Activity Based Costing Bij elke methode krijgt u ook een