transport en logistiek vlaanderen

Transport en Logistiek Vlaanderen tegen verdere vrijmaking van cabotage

Transport en Logistiek Vlaanderen heeft kritiek op de vijf scenario’s die de Europese Commissie naar voor schoof rond  cabotage. TLV gelooft niet dat de vervoersmarkt klaar is voor een verdere vrijgave van de cabotage. Cabotage is vervoer in het binnenland, maar uitgevoerd door een vervoerder uit een andere Europese lidstaat. Vandaag kan cabotage, maar is beperkt tot drie ritten binnen de zeven dagen en aansluitend op een internationale rit naar

Reactie FEBETRA en Transport en Logistiek Vlaanderen op actie vrachtwagenchauffeurs

TLV en FEBETRA STELLEN DIALOOG MET VAKBONDEN VOOR Werkgevers begrijpen frustraties maar betreuren methode FEBETRA en Transport en Logistiek Vlaanderen (TLV) reageren gezamenlijk op de actie in en rond Brussel van vrachtwagenchauffeurs. De Europese eenmaking in het wegvervoer heeft ongewenste gevolgen, die de werkgevers al 10 jaar geleden voorspelden. Tegelijk vinden beide werkgeversorganisaties dat de gekozen methode, zelfs zonder verkeershinder, niet het juiste middel is om vooruitgang te boeken. Febetra

TLV noemt staking een verloren dag

De staking van gisteren brengt voor de transportbedrijven aanzienlijke kosten mee. Voor heel veel bedrijven is de dagomzet volledig verloren gegaan. Leveringen werden zeer vaak uitgesteld. Op bepaalde plaatsen hebben wegblokkades in onder meer de havens van Gent en Zeebrugge de nodige hinder met zich meegebracht waarbij voertuigen die wel uitreden, urenlang werden geblokkeerd. De transportsector heeft zoveel mogelijk geanticipeerd op deze stakingsactie en ritten, onder meer van en naar

TLV en FEBETRA vrezen zware tijden voor Belgische Transportsector

Op 23 januari hielden FEBETRA en Transport en Logistiek Vlaanderen voor de vierde maal hun gemeenschappelijke nieuwjaarsreceptie. Het belang van de Belgische transport- en logistieke sector in onze economie wordt al te vaak onderschat. Deze sector zorgt immers voor minstens 250.000 directe banen in ons land en vertegenwoordigt 10% van het BBP als je de indirecte jobs erbij neemt. Nochtans dient de Belgische transportindustrie het hoofd te bieden aan een

TLV wil betere aanpak van illegaal vervoer

Transport en Logistiek Vlaanderen wil meer controle op het illegaal rijden. Ondernemingen uit de nieuwe EU landen worden vaak minder gecontroleerd op het naleven van de cabotageregel. Die zegt dat zij maximaal 3 keer een nationaal vervoer in België mogen uitvoeren op 7 dagen. Vaak zijn taal issues reden voor het minder controleren, maar dat kan natuurlijk niet. Belgische ondernemingen worden vaker gecontroleerd en geverbaliseerd wat volgens TLV de eerlijkheid

Wegvervoer in 2025

Op de Easyfairs Logistiek en Transport beurs in Antwerpen stelde Lode Verkinderen, Secretaris Generaal van Transport en Logistiek Vlaanderen vandaag, zijn visie op wegvervoer in 2025 voor. Wat zijn de tendenzen die het wegtransport van 2025 zullen tekenen? De stijgingen van de brandstofprijzen die we vandaag kennen, zullen blijven bestaan. Prijzen per vat zullen gemiddeld op zo’n 180 euro liggen, maar met mogelijke pieken tot 320 euro. Energiezuinigheid is dan

Kilometerheffing voor vrachtwagens weegt op rendabiliteit

Gisteren werden twee studies over de impact van de kilometerheffing voor vrachtwagens op het bedrijfsleven gepresenteerd. Dat gebeurde in de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaamse Parlement. De studies geven geen eensluitend beeld over de economische weerslag, maar volgens Transport en Logistiek Vlaanderen (TLV) en FEBETRA gaat de heffing de rendabiliteit van de transportbedrijven negatief beïnvloeden. FEBETRA en TLV vragen de Vlaamse overheid aandacht voor een aantal