Reactie FEBETRA en Transport en Logistiek Vlaanderen op actie vrachtwagenchauffeurs

TLV en FEBETRA STELLEN DIALOOG MET VAKBONDEN VOOR

Werkgevers begrijpen frustraties maar betreuren methode

FEBETRA en Transport en Logistiek Vlaanderen (TLV) reageren gezamenlijk op de actie in en rond Brussel van vrachtwagenchauffeurs. De Europese eenmaking in het wegvervoer heeft ongewenste gevolgen, die de werkgevers al 10 jaar geleden voorspelden. Tegelijk vinden beide werkgeversorganisaties dat de gekozen methode, zelfs zonder verkeershinder, niet het juiste middel is om vooruitgang te boeken. Febetra en TLV verwijzen naar overleg met controlediensten en werknemersorganisaties om stappen vooruit te zetten.

Vrachtwagenchauffeurs protesteren vandaag tegen de “sociale dumping” in de Europese transportsector. Hun analyse klopt dat sedert de uitbreiding met 12 lidstaten er helemaal geen sprake kan zijn van een geslaagde harmonisatie. De loonkosten, die tot 50% van de totale transportkost bedragen, zijn nergens zo hoog als in België, en liggen in sommige nieuwe lidstaten pakken lager. Het gevolg is dat het goederenvervoer over de weg steeds meer ontglipt aan de Belgische ondernemingen.

Voor deze gevolgen hebben de werkgeversorganisaties trouwens al meer dan 10 jaar geleden gewaarschuwd, op het moment dat over de uitbreiding van de Unie politiek beslist moest worden. Nu de markt van het internationaal wegvervoer volledig is geliberaliseerd in Europa, staat geen enkele wettelijke beperking een ondernemer uit bijvoorbeeld Roemenië in de weg om constant ritten tussen Brussel en Parijs uit te voeren. Onder druk van de markten hebben sommige Belgische ondernemers hier eveneens op ingespeeld.

Het nationale vervoer in België door een Roemeens bedrijf is eveneens wettelijk toegestaan, zij het onder voorwaarden en beperkingen. De werkgevers delen de visie van de vakbonden dat deze regels inzake cabotage strikt nageleefd en gecontroleerd dienen te worden.

TLV en FEBETRA wensen niets meer dan dat de positie van de Belgische onderneming opnieuw competitief zou worden. Bepaalde voorstellen van de actievoerders zijn evenwel niet van aard om dat doel dichterbij te brengen of zijn op Europees niveau nauwelijks te realiseren. Maatregelen die de al verzwakte Belgische transporteur nog verder bedreigen, moeten ten allen koste vermeden worden.

FEBETRA en TLV zijn bereid om met de vakbonden de dialoog aan te gaan over daadwerkelijke oplossingen. De werkgevers stellen een partnerschapsakkoord voor op Belgisch niveau, samen met alle bevoegde controlediensten. Dit akkoord moet als doel hebben om op korte termijn de bestaande reglementeringen alvast doelmatiger te laten controleren. Voor de rest wijzen de werkgeversorganisaties naar Europa, want dat niveau is het enige waar echte oplossingen tot stand zouden kunnen komen.

Bron: Persmededeling FEBETRA

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.