febetra

Geen uitbreiding van het wegennet waarop kilometerheffing moet betaald worden

De afgelopen maanden werd de transporteur niet alleen getrakteerd op bijna 700 km wegen waarop voortaan in Vlaanderen tol moet betaald worden. De Vlaamse regering besprak plannen om daar op 1 juli 2024 nog eens 500 kilometer aan toe te voegen. Het alternatief was om de tol opnieuw fors te verhogen, maar dan op alle al betalende wegen. Het enige doel, hoeft het nog te verrassen, was het binnenhalen van

FEBETRA, UPTR, TLV logos

FEBETRA, TLV en UPTR nemen nota van het idee om de accijnzen op diesel te verlagen via het systeem van de omgekeerde cliquets. Dit betekent dat bij een verhoging van de maximumprijzen aan de pomp een deel van de verhoging wordt geneutraliseerd door een accijnsverlaging. Een dergelijk systeem werd in het verleden al eens tijdelijk opgezet. Dat was toen ten koste van de professionele diesel die transporteurs al sinds jaar

FEBETRA, UPTR, TLV logos

UPTR, FEBETRA en TLV vragen de regering in hun open nieuwjaarsbrief om moed om transport te vergroenen. Volgens hen wil de sector zelf af van zijn grote afhankelijkheid van fossiele diesel en wil echt vergroenen. Maar waarom gebeurt dat dan niet? Het antwoord is simpel. De weinige zero-emissie trucks die al bestaan, kosten minstens drie keer zo veel als de beproefde verbrandingsmotor. En 99,98% van de klanten is niet bereid

klimaat - climate

FitFor55, het alomvattende wetsvoorstel van de Europese Commissie onder leiding van Frans Timmermans, vertaalt de ambitie om 55% minder broeikasgassen uit te stoten tegen 2030 in concrete acties. Voor de transportsector betekent dit ingrijpende veranderingen, waarbij de transportkost in zijn totaliteit tussen de 10% – 20% kan stijgen. Terwijl wegvervoerders nu al willen inzetten op verduurzaming, ontbreekt momenteel de technologie voor economisch haalbare koolstofneutrale vrachtwagens. Met een sector van meer

Febetra enquête: Direct economische impact Corona

Een paar weken geleden vroeg Febetra haar leden hoe zij de impact van het coronavirus ervaren. De resultaten van deze enquête liegen er niet om. Onze sector bloedt. Een samenvatting: Algemene cijfers Gemiddeld gezien kent de transportsector een daling in omzet van 48,49%. Daarnaast zien bedrijven die logistieke activiteiten uitvoeren hun omzet met 40,98% dalen. Deze cijfers hebben als ijkingspunt 7 april tegenover een gemiddelde van voorgaande maanden. Op 18

PSA Antwerp doet tweede poging met nachtopening

Volgende week doet terminaloperator PSA Antwerp een tweede poging om nachtbehandeling van trucks in de haven te starten. Zo zullen kaai 869 (De Europaterminal) en kaai 913 (Noordzeeterminal) nonstop geopend blijven van maandag 6u tot zaterdag 4.45u. De nachtopening moet ervoor zorgen dat de verkeersbelasting in de haven beter gespreid wordt. In juni vorig jaar werd dit al eens eerder geprobeerd. Dat proefproject werd echter al na 10 dagen stopgezet

Uitreiking IRU-diploma’s 2019

Naar jaarlijkse gewoonte heeft de I.R.U. – de Internationale Wegvervoerorganisatie die gevestigd is in Genève – erediploma’s toegekend aan de beste chauffeurs in het internationaal en nationaal wegvervoer. Als beroepsorganisatie is Febetra zeer verheugd haar steun te kunnen verlenen aan dit evenement, dat aantoont dat er naast de zogenoemde “cowboys”, die in de media komen, ook zeer degelijke en betrouwbare vrachtwagenbestuurders bestaan. Dit jaar zijn er in België 148 laureaten

Meer dan de helft van de gereden vrachtwagenkilometers zijn nu Euro-6

Het aandeel van de minst vervuilende vrachtwagens, met emissienorm Euro 6, in de gereden kilometers op de Belgische betalende wegen heeft eind vorig jaar de grens van vijftig procent overschreden. Bij de invoering van de kilometerheffing voor trucks met een maximaal toegelaten massa (MMT) van meer dan 3,5 ton, in april 2016, was dat aandeel nog 29,3 procent. Euro 6-vrachtwagens moeten op betalende wegen in België minder betalen per kilometer

FEBETRA kiest een nieuwe raad van bestuur

Op het einde van de Algemene Vergadering van de Koninklijke Federatie van Belgische transporteurs en Logistieke dienstverleners, die op 14 november plaatsgevonden heeft, werd de nieuwe Raad van Beheer samengesteld. Werden verkozen ter vervanging van de uittredende leden: Pascal Vranken (Transport Essers) Gino Withofs (Algemene onderneming Withofs) De heren Benny Smets (Ninatrans NV), Roland Peeters (Peethultra Transport BVBA), Hans D’Eer (D’Eer Transport + Service BVBA), Vincent Gaillard (Jekatrans SA), Roel

febetra

De federale regering besliste recent, zonder enige aanleiding, tot een belangrijke nieuwe belasting bij de verkoop van bedrijfsvoertuigen. In plaats van herinvesteringen in de groenste en modernste bedrijfsvoertuigen te ondersteunen, belast de fiscus de gerealiseerde meerwaarde op de verkoop van oudere te vervangen bedrijfsvoertuigen. Dit is nefast voor de betrokken sectoren en contraproductief voor de staatskas. Sinds  jaar en dag geldt een specifiek fiscaal regime voor ondernemingen die bedrijfsvoertuigen zoals

febetra

Gisteren hebben de Europese ministers van Werk bevestigd dat de notie ”detachering” ook van toepassing is op de transportsector, doch dat de specifieke regels omwille van het mobiel karakter van de werknemers in de transportsector aan de hand van een zogenaamde “lex specialis” in het kader van de “Mobility Package” zullen geconcretiseerd worden. Febetra wenst het principe van “Gelijk loon voor gelijk werk toe” in de lex specialis geïntegreerd te

febetra

Op het einde van de Algemene Vergadering van de Koninklijke Federatie van Belgische transporteurs en Logistieke dienstverleners, die op 12 april plaatsgevonden heeft, werd de nieuwe Raad van Beheer samengesteld. Werden verkozen/herkozen ter vervanging van de uittredende leden: Jean-Claude Delen (Citytrans SA) Luc Driessen (Container Trucking Intermodal NV) Kurt Joosen (Transport Joosen) Didier Michel (Michel Logistics SA) Eddy Schellens (Transport Schellens) De heren Benny Smets (Ninatrans NV), Roland Peeters (Peethultra

Organisaties Transport en Logistiek plannen actie tegen kilometerheffing

Drie representatieve organisaties Transport en Logistiek hebben beslist om hun leden op te roepen om op 18 juni aanstaande te betogen in de straten van Brussel.  Deze gemeenschappelijke beslissing volgt op de beslissing van de Vlaamse regering om de weg in te slaan van een volgens heen slecht bestudeerde en zeer dure kilometerheffing. Op basis van de tarieven die de Regering voorlegt aan het Vlaams parlement, hebben TLV, UPTR en

febetra

Op het einde van de Algemene Vergadering van de Koninklijke Federatie van Belgische transporteurs en Logistieke dienstverleners, die op 30 juni plaatsgevonden heeft, werd de nieuwe Raad van Beheer samengesteld.  Werden verkozen/herkozen ter vervanging van de uittredende leden:   Philippe ‘s Heeren (TTS SA) Benny Smets (Ninatrans NV) Roland Peeters (Peethultra Transport BVBA) Hans D’Eer (D’Eer Transport + Service BVBA) Vincent Gaillard (Jekatrans SA) Roel Smets (Alders Internationaal Transport NV)

Tolvrije Liefkenshoektunnel: the proof of the pudding is in the eating

Onlangs publiceerde het Verkeercentrum Vlaanderen een studie over de effecten van het tolvrij maken van de Liefkenshoektunnel. Op basis van een verkeersmodel en gegevens uit 2009, wordt er in deze studie geconcludeerd dat het tolvrij maken van de Liefkenshoektunnel een afname van het verkeer in de Kennedytunnel tot gevolg heeft, maar dat deze afname slechts beperkt is. FEBETRA vindt het positief dat deze studie werd uitgevoerd, maar het blijft natuurlijk

Transportfederaties stellen samen 12 puntenprogramma uit om de sector uit het dal te helpen

FEBETRA, TLV en UPTR, de drie federaties van de sector transport en logistiek in België, hebben in de zomer beslist om de bestaande samenwerking te versterken, wat op termijn in een fusie kan uitmonden. In de overtuiging dat een nauwere samenwerking, zeker in de huidige economisch turbulente periode, de sector in zijn geheel alleen maar ten goede zal komen, hebben de drie federaties zich samen gebogen over maatregelen die de

Naar jaarlijkse gewoonte heeft de I.R.U. – de Internationale Wegvervoerorganisatie die gevestigd is in Genève – erediploma’s toegekend aan de beste chauffeurs in het internationaal en nationaal wegvervoer. Als beroepsorganisatie is FEBETRA zeer verheugd haar steun te kunnen verlenen aan dit evenement, dat aantoont dat er naast de zogenoemde “cowboy’s”, die in de media komen, ook zeer degelijke en betrouwbare vrachtwagenbestuurders bestaan. Vorige zaterdag, 1 december werden de diploma’s aan

Reactie FEBETRA en Transport en Logistiek Vlaanderen op actie vrachtwagenchauffeurs

TLV en FEBETRA STELLEN DIALOOG MET VAKBONDEN VOOR Werkgevers begrijpen frustraties maar betreuren methode FEBETRA en Transport en Logistiek Vlaanderen (TLV) reageren gezamenlijk op de actie in en rond Brussel van vrachtwagenchauffeurs. De Europese eenmaking in het wegvervoer heeft ongewenste gevolgen, die de werkgevers al 10 jaar geleden voorspelden. Tegelijk vinden beide werkgeversorganisaties dat de gekozen methode, zelfs zonder verkeershinder, niet het juiste middel is om vooruitgang te boeken. Febetra

febetra

FEBETRA verwelkomt de bevestiging dat het patronaal attest van non-activiteit, dat chauffeurs in het voertuig moeten bijhebben om hun afwezigheden te staven, wordt afgeschaft. Het wegvervoer is immers de enige sector waar men zijn afwezigheden moet verantwoorden. In geen enkele andere sector is dit het geval. Het opstellen van dergelijke verklaringen zijn trouwens een zware administratieve last voor het transportbedrijf. Het Europees parlement vraagt ook een degelijke opleiding voor controleurs.

Vlaamse regering keurt proefproject rond ecocombis goed

Op 10 juli 2007 keurde het Vlaams parlement een resolutie goed waarin er aan de Vlaamse regering werd gevraagd om de nodige stappen te zetten om een proefproject voor ecocombis op op te zetten. Quasi vijf jaar later is de kogel eindelijk door de kerk en keurde de Vlaamse regering dit proefproject goed. FEBETRA, die steeds gepleit heeft voor een dergelijk proefproject, is uiteraard zeer verheugd over deze beslissing. Door