wegenvignet

Belgisch wegenvignet discriminerend?

Het heeft al heel wat stof doen opwaaien, het nieuwe wegenvignet dat vanaf 2015 of 2016 in België zal ingevoerd worden. Als het er al komt, want eerst zal de Europese Commissie nu donderdag overtuigd moeten worden dat het vignet buitenlandse chauffeurs niet discrimineert. Het systeem is zo uitgewerkt dat het vignet een onderdeel zal worden van de verkeersbelasting. Voor Belgische chauffeurs vormt dit geen probleem, maar andere Europese bestuurders

Achthonderd camera's zullen betaling wegenvignet controleren

Vanaf 2016 zullen 800 vaste camera’s controleren of we ons (tegen dan verplichte) wegenvignet betaald hebben. Voorlopig zijn nog geen cijfers bekend gegeven over hoeveel dit wegenvignet zal kosten, maar het bedrag 90 euro gaat de ronde. Met de camera’s worden de nummerplaten van wagens automatisch gescand en via een database controleert het systeem of de betaling gebeurt is. Overtreders krijgen een minnelijke schikking toegestuurd. Er worden 400 camera’s in

Agoria en Intelligent Transport Services willen snel een systeem van wegentol

Agoria, de federatie van de technologische industrie en ITS (Intelligent Transport Systems) willen zo snel mogelijk naar een systeem van wegentol. Daarnaast vragen ze ook dat het geplande proefproject voor privévoertuigen wordt opgezet. Begin vorig jaar kwamen de drie gewesten tot een overeenkomst over de invoering van een kilometerheffing voor vrachtwagens boven 3,5 ton en een wegenvignet voor personenwagens. Er is nu al sprake van vertraging, want waar 2013 de