xpedys

NMBS in 2013 nog negatief nettoresultaat maar positieve EBITDA

De Raad van Bestuur van NMBS Logistics NV heeft de geconsolideerde jaarrekening van het boekjaar 2013 goedgekeurd. In 2013 boekt de groep voor het eerst een positieve EBITDA, maar het nettoresultaat is weliswaar nog negatief. Daarom gaat de onderneming in 2014 onverkort door met de verdere gezondmaking. Daarnaast ambieert de groep een groei van de spoorvolumes, onder andere door de betrouwbaarheid van haar dienstverlening significant te verhogen. In 2013 boekt

NMBS Logistics sluit 2011 af met 34,5 miljoen euro verlies

De Raad van Bestuur van NMBS Logistics NV heeft vandaag de niet-geconsolideerde jaarrekening van het boekjaar 2011 afgesloten. 2011 was het eerste werkjaar (van 11 maanden) van NMBS Logistics als zelfstandige privéonderneming met eigen personeel, sinds haar filialisering op 1 februari 2011. De Raad van Bestuur bevestigt zijn vertrouwen in de continuïteit van de onderneming en haar filialen en voorziet dat de groep een geconsolideerd financieel evenwicht zou moeten bereiken