zaha hadid architects

Bouwkost nieuw Havenhuis bedraagt iets meer dan 50 miljoen euro

De raad van bestuur van het Havenbedrijf heeft maandagavond een extra kost van 145.000 euro bovenop het bouwbudget van 49,9 miljoen euro voor het nieuwe Havenhuis goedgekeurd. Eerder werden al twee kleinere verrekeningen doorgevoerd, die resulteerden in een extra kost van 3.000 euro bovenop het goedgekeurde bouwbudget. De verrekeningen zijn het resultaat van extra kosten die opduiken tijdens de bouwfase, maar houden even goed rekening met optimalisaties van het bestek.

Havenbedrijf gaat nieuw havenhuis bouwen

De bouw van het nieuw Havenhuis, de nieuwe hoofdzetel van het Havenbedrijf naar een ontwerp van Zaha Hadid Architects, gaat midden september van start. Het Havenbedrijf heeft de aannemers geselecteerd die de bouw zullen uitvoeren. Het gaat om Interbuild nv die zal instaan voor de algemene aanneming, Victor Buyck Steel Construction nv die de staalconstructie voor het nieuwe gebouw voor zijn rekening zal nemen en Groven+ nv die zal instaan

Havenbedrijf zoekt aannemers voor bouw havenhuis

Het Antwerps havenbedrijf gaat op zoek naar kandidaat-aannemers die het nieuwe havenhuis willen bouwen. Doel is om in het voorjaar van 2012 te starten en af te ronden in het najaar van 2014. Het gebouw dat opgericht zal worden in het kattendok naast de Siberiabrug is een ontwerp van het Britse architectenbureau Zaha Hadid Architects. Het nieuwe havenhuis zal het gebrek aan ruimte in het huidige havenhuis moeten opvangen en