Ministerraad keurt verlenging VIL als competentiepool goed

Vandaag, 16 december 2011, keurde de ministerraad  de erkenning van het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) vzw als competentiepool voor de periode 2012-2016 goed.  Na het positieve advies van minister van Innovatie  Ingrid Lieten schaart thans ook de Vlaamse regering zich achter de VIL-missie en -doelstellingen om Vlaanderen tegen 2020 uit te bouwen tot een duurzame en innovatieve logistieke topregio.
“Door de goedkeuring van de verlenging als competentiepool, kan het VIL in de toekomst verder concreet oplossingen zoeken voor de uitdagingen op het vlak van logistiek. Hiervoor stel ik 4.5 miljoen euro ter beschikking, waarvan 2 miljoen euro in 2012 zal aangewend worden voor duurzame projecten rond logistiek,” zegt Ingrid Lieten.

Vlaanderen bekleedt vandaag een prominente plaats in het Europese logistieke landschap maar dreigt haar toppositie te verliezen door steeds heviger wordende concurrentie van de omringende regio’s. Indien Vlaanderen haar toppositie wenst te behouden, volstaat het niet langer om te berusten in haar natuurlijke geografische troeven (ligging). Het doorslaggevende middel opdat onze Vlaamse logistieke dienstverleners en verladers succesvol kunnen blijven opereren in de internationale concurrentieslag is een voorsprong in kennis en innovatie.
 
De voorbije decennia werd een logistieke keten vooral beschouwd als een technische aangelegenheid om goederen op de plaats van bestemming te krijgen. Thans wordt de logistieke keten echter meer en meer aanzien als een strategisch beslissingselement dat enorme hefboomeffecten kan hebben op het al dan niet winstgevend zijn van een onderneming. Logistiek wordt niet langer (enkel) als een kost gezien, maar als een middel om toegevoegde waarde te creëren en zich te onderscheiden van de concurrentie.
 
De VIL-doelstellingen sluiten hier naadloos op aan: “bijdragen aan meer toegevoegde waarde activiteiten en duurzame tewerkstelling in de sector alsook de verankering van de industrie in Vlaanderen (chemie, farma, …) via performante logistiek is wat wij nastreven”, aldus Danny Van Himste, voorzitter van het VIL.
 
Een van de domeinen waarop het VIL de komende jaren wenst in te zetten is afvallogistiek, waar vroeger weinig of geen aandacht werd aan besteed doch het maatschappelijk verantwoord ondernemen een mentaliteitsverandering vergt. Teruggestuurde goederen dienen niet langer in het afvalcircuit terecht te komen maar dienen te worden gerecycleerd. In het kader van de verlengde logistieke keten wordt meer aandacht besteed aan afvallogistiek, reverse logistiek en last mile logistiek.
 
Ook is er de noodzaak om  meer rekening  te houden met het energieverbruik en de milieueffecten in de logistieke keten. Bedrijven worden zich ervan bewust dat groene maatregelen niet enkel marketingvoordelen kunnen opleveren, maar eveneens belangrijke kostenbesparingen met zich kunnen meebrengen.
 
Het VIL zal zich hard inzetten om de komende jaren de goederenstromen op een maatschappelijk verantwoorde, duurzame, milieuvriendelijke, veilige en toekomstgerichte wijze te organiseren door middel van procesinnovaties.
 
Vlaanderen kan zo een voortrekkersrol uitbouwen op het vlak van ‘Closed loop materiaalbeheer’. Vlaanderen beschikt immers over veel afval als fysische grondstof. Het is een uitdaging om elke molecule zo frequent mogelijk, al dan niet gemodifieerd, te hergebruiken en zodra dat niet meer mogelijk is, de energie eruit te halen.
  
Meer informatie: www.vil.be

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.