brussels airport

Minder vrachtvervoer bij Brussels Airport

Het vrachtvervoer op Brussels Airport is in april gedaald met 6,9%. De daling is in lijn met de negatieve markttrend van het Europese luchtvrachtverkeer. De vrachtsector kent sinds eind vorig jaar een vertraagde groei. Vooral het volvrachtverkeer kent hierdoor een sterke terugval met -20,3% in vergelijking met april vorig jaar. Bijkomend voor Brussels Airport heeft Saudia Cargo haar activiteiten hier stopgezet. Daarnaast werd ook een aantal vrachtvluchten geannuleerd doordat het

dnata komt naar Brussels Airport

dnata, een grote luchtdienstleverancier komt naar België. Het zal werken vanuit een gloednieuw cargocentrum op Brussels Airport. Het centrum in de Belgische hoofdstad is goed voor een investering van 8 miljoen euro en creëert tot 100 lokale banen. Met de nieuwe vestiging, die een oppervlakte van 14.000 m² beslaat, vergroot dnata zijn vrachtcapaciteit in de Benelux-landen aanzienlijk. Zo krijgen klanten van luchtvaartmaatschappijen de mogelijkheid om hun activiteiten in de regio

pharma

Brussels Airport blijft investeren in de dienstverlening en producten op maat van de farmaceutische sector, een van de sleutelsectoren in ons land. De luchthaven biedt de sector nieuwe infrastructuur en producten en integreert nieuwe technologieën als blockchain in de dienstverlening. Arnaud Feist, CEO van Brussels Airport: “We blijven fors investeren in aangepaste logistieke infrastructuur aan de specifieke noden van de farmaceutische en biotech sector, die het toelaat om een koudeketen

Brussels Airport

Brussels Airport heeft het certificaat van koolstofneutrale luchthaven behaald, het hoogst mogelijke Airport Carbon Accreditation-certificaat van ACI, Airport Council International. Het certificaat houdt in dat de luchthaven zich ertoe verbindt om blijvend de CO2-uitstoot van de luchthaven te verminderen en dat de restuitstoot gecompenseerd wordt. De overhandiging van het certificaat vond plaats tijdens het jaarlijkse ACI World en ACI Europe congres, waarvan Brussels Airport de gastheer is. “Brussels Airport is

Brussels Airport

Vracht Het vrachtvervoer op Brussels Airport kende in mei een groei met 15,9%, de grootste stijging van de afgelopen maanden. De luchtvracht neemt sterk toe (+11,3%) tegenover de maand mei van vorig jaar. Deze groei is merkbaar in alle segmenten, ook dat van de volvracht. Na een daling die twaalf maanden geleden begon, als gevolg van de strengere geluidsnormen van het Brussels Gewest, heeft het volvrachtsegment zich namelijk enigszins hersteld

Brussels Airport vervoert meer vracht in Q1

Brussels Airport heeft in het eerste kwartaal 2,3% meer tonnage vracht vervoerd dan in het eerste kwartaal van 2017. De daling bij het volvrachtvervoer (-14,3%) is te wijten aan het vertrek of de afbouw van volvrachtluchtvaartmaatschappijen door de verstrenging van de Brusselse geluidsnormen op het einde van het eerste kwartaal in 2017. Deze daling wordt in het eerste kwartaal van 2018 gecompenseerd door een forse stijging van de vracht aan

DHL Express opent officieel nieuwe ‘Brussels Hub’

DHL Express, wereldwijd marktleider in logistieke en expressdiensten, opende gisteren haar nieuwe regionale hub op Brussels Airport in het bijzijn van Ken Allen, CEO DHL Express en prominenten uit de overheden en zakenwereld. De ultramoderne hub is een speerpunt van de meest recente technologische ontwikkelingen inzake logistiek en zal de capaciteit van DHL Express in Brussel bijna verviervoudigen tot 42.000 pakjes per uur. De hub, een investering van meer dan

Brussels Airport

Brussels Airport Company heeft de licenties toegekend voor 5 beperkte categorieën van grondafhandelingsdiensten op de luchthaven met name de afhandeling van passagiers- en volvrachtvliegtuigen, de afhandeling van bagage, het transport van vracht en post en het transport van catering. Brussels Airport Company heeft in 2017 een selectieprocedure opgestart voor het toekennen van licenties aan grondafhandelaars in het kader van het koninklijk besluit van 6 november 2010 betreffende de toegang tot

Brussels Airport

Brussels Airport investeert meer dan 52 miljoen euro om pier B uit te rusten met nieuwe instapbruggen en zet in op meer passagierscomfort. Deze grootschalige werken zijn een belangrijke fase om in te spelen op de toekomstige eisen van haar klanten, passagiers en luchtvaartmaatschappijen en als voorbereiding op de technologische ontwikkelingen in de luchtvaartindustrie. De 24 in- en uitstapbruggen van pier B dateren van 1992 en zullen worden vervangen door

Groei vracht op Brussels Airport

Het vrachtvervoer op Brussels Airport noteert voor het eerst sinds de aanslagen een positieve groei. Het vrachtvervoer is in augustus sterk gestegen met 6,6% in vergelijking met augustus vorig jaar. Vooral het volvrachtsegment is sterk gestegen met 26,2% dankzij de verdere ontwikkeling van Ethiopian Airlines Cargo. De express diensten zijn gestegen met 3,8% tegenover augustus 2015 dankzij de wereldwijde groei van e-commerce. Vracht aan boord van passagierstoestellen kent een daling