Benchmarkstudie geeft inzicht in Europese markt voor chemisch bulktransport

LHC Consulting heeft recent de 2012 editie van haar Full Truck Load Chemical Liquid Bulk Benchmark afgerond. Deze jaarlijkse studie vergelijkt de gecontracteerde vrachttarieven van chemiebedrijven voor vloeibaar bulktransport op een pan-Europese basis. De benchmark wordt uitgevoerd op city-to-city niveau en houdt rekening met verschillen in transportspecificaties waaronder transportmodaliteit, trucktype en productclassificatie. De verladers die deelnamen aan de studie van dit jaar spenderen gezamenlijk jaarlijks ongeveer 420 miljoen aan vloeibaar chemisch bulktransport.

Deelnemers aan de benchmark wordt gevraagd om zowel kwantitatieve als kwalitatieve informatie met betrekking tot hun FTL vloeibaar chemisch bulktransport aan te leveren. Respondenten leveren om te beginnen gedetailleerde informatie aan met betrekking tot hun huidige zendingsprofiel inclusief prijs-, volume- en levertijdinformatie. Daarnaast vullen deelnemers een kwalitatieve vragenlijst in die vragen bevat omtrent de inkooporganisatie en -strategie van het bedrijf, contracten en additionele kosten, service en duurzaamheid. Alle aangeleverde informatie wordt daarna gebruikt om rekening te houden met mogelijke verschillen tussen de benchmarkdeelnemers en om een directe en objectieve vergelijking tussen de transportkosten van de verschillende bedrijven mogelijk te maken.

Michiel van Dorst en Gijs Hofman van LHC Consulting analyseerden de resultaten van de studie van dit jaar en geven hieronder een overzicht van de belangrijkste bevindingen.

Europese bulktransporttarieven bewegen in tegengestelde richtingen

Ontwikkelingen gedurende 2012

Op een geaggregeerd niveau zijn de transporttarieven voor het vervoeren van vloeibare chemische bulkladingen door Europa licht gedaald tussen 2011 en 2012. Tegelijkertijd bewogen de prijzen zich voor verschillende trade lanes vaak in tegengestelde richtingen. Zendingen vanuit het Iberisch schiereiland zijn gemiddeld genomen bijvoorbeeld 9% goedkoper geworden, wat in ieder geval gedeeltelijk veroorzaakt wordt door de financiële crisis in dat gedeelte van Europa. Gedurende dezelfde tijdsspanne zijn zendingen vanuit Zweden juist 5% duurder geworden.

Naast de ontwikkelingen in kale transporttarieven is het ook belangrijk om naar de brandstofprijzen te kijken, aangezien deze een significante invloed kunnen hebben op de totale transportkosten van verladers. Terwijl er een algemene daling in transporttarieven plaatsvond tussen 2011 en 2012, namen de brandstofprijzen toe met ongeveer 10%. Als gevolg hiervan namen de totale kosten van chemische verladers voor hun vloeibaar bulktransport gemiddeld toch toe. Daarnaast betekent dit dat brandstofkosten een nog groter deel van de totale transportkosten gaan uitmaken dan voorheen.

Vooruitblik op 2013

Afgelopen jaar gaven de meeste verladers (82%) aan een gemiddelde tariefstijging voor 2012 te verwachten van maximaal 5%. Dit jaar is dat aantal gedaald tot 45%. Hetzelfde aantal deelnemers verwacht nu stabiele transporttarieven voor het komende jaar. Daarnaast verwacht 10% van de respondenten dat de gemiddelde tarieven voor vloeibaar chemisch bulktransport gaan dalen met een maximum van 5%. Afgelopen jaar waren er geen verladers die een daling in de transporttarieven voorspelden. Deze significante opiniewijziging onder chemische verladers wordt mogelijk veroorzaakt door de verslechterde macro-economische situatie in Europa. Deze veroorzaakt een daling in de vraag naar chemicaliën en daarmee in de benodigde capaciteit om deze producten te vervoeren. Aangezien vervoerders normaal gesproken het gebruik van hun vloot proberen te maximaliseren, zouden ze akkoord kunnen gaan met lagere prijzen en dit kan dan weer leiden tot een daling in transporttarieven.

Trends in vloeibaar chemisch bulktransport

De benchmarkstudie identificeerde ook een aantal trends in vloeibaar chemisch bulktransport door het analyseren van de antwoorden van de verschillende deelnemers op de kwalitatieve vragenlijst. De meest interessante en belangrijkste conclusies van de studie van dit jaar zijn als volgt:

  • De meeste chemische verladers die deelnamen aan de benchmark (86%) kopen FTL vloeibaar chemisch bulktransport op pan-Europees niveau in. Slechts een klein aantal bedrijven hanteert een meer gedecentraliseerde aanpak en koopt vloeibaar bulktransport op land- of siteniveau in.
  • De meeste aandacht tijdens een tender voor vloeibaar chemisch bulktransport richt zich op kosten (35%), gevolgd door service (25%), veiligheid (21%) en duurzaamheid (13%).
  • Verladers hebben het aantal vervoerders dat ze gebruiken aanzienlijk verhoogd gedurende het afgelopen jaar. Het totale gemiddelde is toegenomen van 19 tot 29, terwijl het gemiddelde aantal strategische leveranciers is toegenomen van 5 tot 9. Bedrijven hebben mogelijk besloten om hun vervoerdersbestand uit te breiden om zo capaciteit veilig te stellen in een tijd waarin er regelmatig vervoerders failliet gaan.
  • Niet alle verladers meten de afleverprestaties van hun vervoerders. De bedrijven die wel de prestaties van hun vervoerders meten hanteren gemiddeld een target van ongeveer 99%. In de dagelijkse praktijk leveren vervoerders bijna 97 van elke 100 zendingen op tijd bij de klant af.
  • Chemische verladers gebruiken een uiteenlopend aanbod van diensten die door hun vervoerders worden aangeboden. Alle bedrijven die deelnamen aan de studie van dit jaar verzenden gevaarlijke stoffen onder ADR-regelgeving. Andere diensten die door vervoerders worden aangeboden en die veelvuldig door verladers worden gebruikt zijn EDI-connectiviteit, temperatuur gereguleerd transport, laden en lossen, Track & Trace-functionaliteit en de afhandeling van documenten.
  • De strategie van de meeste bedrijven op het gebied van duurzaamheid in transport beperkt zich tot het verhogen van het aandeel intermodaal transport door een combinatie van weg- en rail-, barge- en/of short sea transport. Het CO2-besparingspotentieel van intermodaal transport vergeleken met wegvervoer kan inderdaad oplopen tot 66% voor specifieke trade lanes[1], alhoewel het belangrijk is om op te merken dat er verschillende operationele en financiële beperkingen zijn die een volledige modal shift voor alle lanes in de weg staan.

Benchmarking als aanjager voor topprestaties

De 2012 FTL Chemical Liquid Bulk Benchmark heeft alle deelnemers voorzien van een gedetailleerd en nauwkeurig inzicht in hun inkoopprestaties voor vloeibaar bulktransport. Een aantal verladers bleek zeer competitieve tarieven voor hun vloeibaar bulktransport te hebben vastgelegd, terwijl er ook verladers waren waarvoor een significant besparingspotentieel werd geïdentificeerd.

De benchmark helpt bedrijven ook om die trade lanes te identificeren die onmiddellijke aandacht vereisen en waarvoor meer competitieve tarieven onderhandeld moeten worden. Bedrijven kunnen deze informatie vervolgens gebruiken tijdens contractbesprekingen met huidige vervoerders en tijdens transporttenders.

Naast de financiële voordelen die voortkomen uit deelname aan de benchmark, stellen de kwalitatieve bevindingen van de studie verladers ook in staat om hun prestaties te optimaliseren vanuit een service- en duurzaamheidsperspectief. Daarnaast faciliteren ze een strategische benadering met betrekking tot de inkoop van vloeibaar bulktransport door bedrijven te laten zien hoe ze zowel hun inkooporganisatie als -strategie kunnen verbeteren.

Auteur: Michiel van Dorst

Co-auteur: Gijs Hofman


[1] McKinnon, A. en Piecyk, M. (2010) ‘Measuring and Managing CO2 Emissions from the Transport of Chemicals in Europe’ Cefic, Brussel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.