Bijkomende uitzonderingen op kilometerheffing voor vrachtwagens

De bevoegde ministers van de drie gewesten in België hebben gezamenlijk een aantal bijkomende voertuigcategorieën bepaald die buiten de kilometerheffing voor vrachtwagens vallen. De kilometerheffing gaat op 1 april 2016 in ons land van start voor Belgische en buitenlandse vrachtwagens van meer dan 3,5 ton.

Extra voertuigen van meer dan 3,5 ton voor wie de kilometerheffing niet geldt, zijn bepaalde werktuigvoertuigen wanneer ze geen goederen vervoeren. Daaronder vallen:

–          mobiele kranen

–          verreikers/hoogtewerkers

–          graafmachines

–          bulldozers

–          betonpompen zonder mixer

–          dumpers

Volgende voertuigen van meer dan 3,5 ton vallen nu ook buiten de kilometerheffing:

–          voertuigen met een proefrittenplaat van het type ZZ

–          oldtimervoertuigen met een O-nummerplaat

–          opleidingsvoertuigen die voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • ze hebben dubbele besturing in de cabine
  • ze vervoeren geen goederen (tenzij voor scholingsdoeleinden, zoals bijvoorbeeld betonblokken)
  • ze zijn aan de buitenkant herkenbaar met de benaming “rijschool” op de cabine
  • ze zijn ingeschreven op naam van een rijschool of een sociaal fonds voor Transport en Logistiek

Niet-verplichte aanmeldingen van de voormelde twee reeksen voertuigen die buiten de kilometerheffing vallen, kunnen gestuurd worden naar de belastingdiensten van de gewesten waar ze zijn ingeschreven (zie hyperlinks hieronder) of naar Viapass ([email protected]) voor buitenlanders. Als de eigenaar een aanvraag doet, moet hij behalve zijn contactgegevens ook een foto van het voertuig en de nummerplaat bijvoegen.

 

Verplichte aanvraag uitzondering

Andere voertuigen van meer dan 3,5 ton waren eerder al uitgezonderd van de kilometerheffing:

1)      voertuigen die uitsluitend gebruikt worden door het leger, de burgerbescherming, de brandweer en de politie, en die als zodanig uiterlijk herkenbaar zijn

2)      voertuigen die speciaal en exclusief uitgerust zijn voor medische doeleinden en als zodanig herkenbaar zijn

3)      voertuigen die uitsluitend gebruikt worden voor de landbouw, de tuinbouw, de visteelt en de bosbouw en die slechts in beperkte mate de openbare weg gebruiken in België

De eigenaars van een voertuig van meer dan 3,5 ton dat in één van deze drie vrijstellingscategorieën valt, zijn verplicht een aanvraag te doen bij het gewest waar hun voertuig ingeschreven is. Ze doen hun aanvraag door een formulier in te vullen. Ze moeten er twee foto’s bijvoegen: een van de voorkant van het voertuig en een van de zijkant. De formulieren staan op:

–          voor het Vlaams Gewest: http://belastingen.vlaanderen.be/formulier-vrijstelling-kilometerheffing

–          voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

o   NL: http://fiscaliteit.brussels/kilometerheffing-voor-vrachtwagens-2016

o   FR: http://fiscaliteit.brussels/prelevement-kilometrique-pour-les-poids-lourds-2016

–          voor het Waals Gewest: https://www.exemption.sofico.org/stark-exoneration

–          voor in het buitenland ingeschreven voertuigen van meer dan 3,5 ton:

 

Niet-vrijgestelde voertuigen van meer dan 3,5 ton moeten vanaf 1 april 2016 altijd met een ingeschakelde On Board Unit rijden op de Belgische wegen.

 

Over Viapass

Viapass is een zogenaamde interregionale publiekrechtelijke opdrachthoudende vereniging. De overheidsinstantie coördineert de invoering en de naleving van de kilometerheffing voor vrachtwagens van meer dan 3,5 ton in België. Die gaat op 1 april 2016 van start. Viapass ziet er namens de drie gewesten op toe dat de bouw van het systeem aan de vooropgestelde voorwaarden voldoet. Vanaf 1 april 2016 controleert Viapass de correcte werking ervan, ziet het erop toe dat de geld- en gegevensstromen correct verlopen, zorgt het voor de coördinatie tussen de verschillende mogelijke toekomstige serviceproviders, en staat het in voor de gezamenlijke communicatie van de overheid over de kilometerheffing.

Voor meer info

[email protected]

www.viapass.be

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.