Fleet sharing? VIL onderzoekt het met Cambion

Fleet sharing? VIL onderzoekt het met Cambion

De deeleconomie is ontegensprekelijk in opmars en zal in de toekomst een belangrijke plaats innemen in de economie. Met het project Cambion wil VIL onderzoeken of het principe van autodelen ook toe te passen is in de logistieke sector door middel van fleet sharing. Kunnen en willen bedrijven hun transportmiddelen delen op de momenten dat ze deze niet gebruiken om kosten te reduceren en extra omzet te genereren? Het project focust zich op zowel eigen vervoer als vervoer voor rekening van derden.

 

Dit project gaat uit van een concreet logistiek probleem, namelijk dat van de stilstand van transportmiddelen. Om te kunnen voldoen aan klanteneisen stemmen transportbedrijven (en verladers met een eigen vloot) in de mate van het mogelijke hun capaciteit aan transportmiddelen af op piekperiodes. Deze piekperiodes kunnen zich zowel situeren op dag-, week- als seizoenniveau. Het gevolg is dat in dalperiodes de transportmiddelen stilstaan, terwijl piek- en dalmomenten niet voor iedereen gelijklopen.

In de deeleconomie gaat het veelal om B2C en peer-to-peer platformen. In dat laatste geval komen consumenten rechtstreeks met elkaar in contact via een ondersteunend IT-platform of een app die geen eigenaar is van de gedeelde goederen of diensten. Op B2B-vlak ontstaan ook initiatieven, maar niet op dezelfde schaal als in de consumentenmarkt, en zeker niet in de logistieke sector.

Opportuniteiten

Met dit project wil VIL nagaan of het mogelijk is om transportmiddelen te delen en daardoor kosten te reduceren, dan wel extra omzet te genereren door het verhuren van vrije capaciteit of extra opdrachten te kunnen uitvoeren als gevolg van de toegenomen flexibiliteit. Ruimere benutting van materieel en gedeelde kosten kunnen ook kortere afschrijvingsperiodes mogelijk maken en op die manier toegang bieden tot het nieuwste en meest duurzame (Euro-normen) materieel.

De informatietechnologie kan hierbij gezien worden als een “enabler”, want het is door de betrokkenen van informatie te voorzien dat het mogelijk wordt om overcapaciteit te delen en ook hergebruik mogelijk te maken.

Doelgroep

Dit project focust zowel op eigen vervoer als vervoer voor rekening van derden en richt zich tot logistieke dienstverleners en transportbedrijven, verladers met een eigen vloot en technologie / platform providers.

Concrete activiteiten

  • De huidige stand van zaken, belemmerende factoren (bv. regeling aansprakelijkheid, vergunningen, verzekering, voertuigen met logo’s, …) en de praktische/operationele randvoorwaarden in kaart brengen
  • Inzicht bieden in het potentieel, met onderscheid naar type vervoersmiddelen
  • Nagaan wat het ideale samenwerkingsmodel is, inclusief juridische vereisten
  • Ontwikkelen van een simulatiemodel (geen operationeel model of app) om matches tussen bedrijven te identificeren
  • Toepassen van het concept bij de projectdeelnemers (business case + proof of concept)

Resultaten

Dit project heeft een duurtijd van 20 maanden. Rond september 2019 zullen de resultaten beschikbaar zijn.

Cambion

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.