Havenbedrijf Antwerpen wil 250.000 vrachtwagensritten minder

Havenbedrijf Antwerpen wil 250.000 vrachtwagensritten minder

Het Havenbedrijf Antwerpen zal de komende drie jaar 1,4 miljoen euro investeren in projecten die erop gericht zijn het vrachtverkeer dat verbonden is aan de activiteiten van de Antwerpse haven vlotter en efficiënter te laten verlopen. De 7 projecten die werden geselecteerd voor financiële ondersteuning, zullen er samen voor zorgen dat er op jaarbasis bijna 250.000 vrachtwagenritten minder worden uitgevoerd. De Vlaamse regering zet de projectoproep van het Havenbedrijf verder en maakt de komende maanden op haar beurt 1,4 miljoen euro vrij voor projecten die de mobiliteit in en rond Antwerpen verduurzamen.

“De mobiliteit op onze Vlaamse wegen raakt ons allemaal”, sprak Jacques Vandermeiren, CEO van het Havenbedrijf Antwerpen tijdens het zesde intermodaal event van het Havenbedrijf. “In de perceptie van velen leeft de idee dat de haven een belangrijke oorzaak is van het fileleed, maar de haven is slechts een van de vele gebruikers van ons wegennet. Onze regio ligt nu eenmaal op een economisch belangrijk kruispunt tussen Nederland, Noord-Frankrijk en het Duitse Ruhrgebied. De komende jaren vatten werkzaamheden aan die de mobiliteit in en rond Antwerpen zullen verbeteren, maar extra infrastructuur alleen zal niet voldoende zijn”, waarschuwt Vandermeiren.

Havenschepen Marc Van Peel vult aan: “Een modal shift naar duurzamere transportmiddelen die geen of minder gebruik maken van onze wegen, is niet alleen vandaag maar ook morgen een cruciale voorwaarde voor efficiëntere mobiliteit. Daarom investeert het Havenbedrijf de komende jaren middelen in projecten die door marktspelers worden opgezet en die bijdragen tot een vlotter (vracht)verkeer in en rond de haven”.

Open projectoproep
De zeven projecten die financiële ondersteuning krijgen, werden geselecteerd na een Open Projectoproep van het Havenbedrijf die in het voorjaar van dit jaar werd gelanceerd. Met de oproep wilde het Havenbedrijf de markt stimuleren om “nieuwe duurzame mobiliteitsoplossingen te realiseren of bestaande mobiliteitsoplossingen voor maritieme stromen te verbeteren”. De ingediende projecten werden beoordeeld op een aantal criteria, zoals (onder meer) het aanbieden van een betrouwbaar en prijscompetitief alternatief voor bestaande en minder duurzame oplossingen en het voorzien van een rendabel business plan. De 7 weerhouden projecten kunnen rekenen op een maximale steun van 200.000 euro gespreid over een periode van 3 jaar.

De zeven projecten
Hieronder volgt het overzicht van de zeven weerhouden projecten, in willekeurige volgorde.

1. DP World: shift naar spoor
Terminaloperator DP World wil de huidige spoorproducten verbeteren en nieuwe spoordiensten aantrekken, zoals bijvoorbeeld een nieuwe dienst op Stuttgart dat een duurzaam transportalternatief biedt voor de Duitse automobiel industrie. DP World heeft de ambitie om met dit project het aandeel van spoor in hun operaties naar 10% op te krikken tegen 2020. Het project doet het aantal vrachtwagenritten op jaarbasis krimpen met 50.000.

2. Delcatrans: shift naar binnenvaart
De multimodale logistieke dienstverlener Delcatrans ontwikkelt een reeferplatform voor de binnenvaart op hun River Terminal in Wielsbeke. West-Vlaanderen is in Europa een belangrijke hub voor de diepvriesindustrie, onder meer diepvriesgroenten en aardappelproducten vertrekken vanuit deze regio via Antwerpen naar bestemmingen in heel Europa. Door in te zetten op de binnenvaart van en naar Antwerpen draagt het project bij tot een vermindering van 5.400 vrachtwagenritten op jaarbasis.

3. Hakka NV: vermijden van lege vrachtwagenritten
Hakka NV is de beheerder van een digitaal platform voor de trucksector. Het bedrijf heeft een voorstel ingediend waarmee het via zijn platform een applicatie wil aanbieden waardoor lege ritten vermeden worden en het vrachtverkeer efficiënter kan verlopen. Op jaarbasis goed voor 120.000 uitgespaarde vrachtwagenritten.

4. Port-Liner Holding bv: bouw van hybride binnenschepen
Het Nederlandse Port-Liner is gespecialiseerd in de bouw van schepen met ‘zero emission’. Het bedrijf diende een project in waarmee het de komende jaren 5 hybride binnenschepen zal bouwen die zullen ingezet worden tussen de intermodale terminal De Kempen in Zuid-Nederland en Antwerpen. Dankzij deze hybride schepen zullen er op jaarbasis 23.000 vrachtwagenritten minder uitgevoerd worden.

5. Danser: innovatie in de binnenvaart
Danser, een van de grootste intermodale operatoren van Europa, diende in met twee innovatieve concepten voor de binnenvaart. Een besparing van 26.000 vrachtwagenritten op jaarbasis realiseren ze door de creatie van een hub & spoke concept langs het Kanaal Brussel-Schelde en de introductie van een corridorsysteem tussen Noord-Frankrijk en Antwerpen.
Noot: het hub & spoke concept is ontleend aan de luchtvaart en duidt op een transport- en distributiesysteem waarbij goederen op een knooppunt (hub) worden verzameld, waarna ze via de ‘spaken’ (spoke) worden doorgestuurd naar hun bestemming.

6. Euroports Inland Terminals: directe spoorverbinding naar Luik
Euroports Inland Terminals, onderdeel van de Euroports Groep, zet in op een nieuwe spoorverbinding tussen Luik (Ile Monsin) en de haven van Antwerpen. Door vanaf januari 2018 twee keer per week een directe spoorverbinding te voorzien wordt de regio rond Luik, die al zeer goed ontsloten is via binnenvaart, beter ontsloten voor klanten die specifiek op zoek zijn naar spoorproducten. Op jaarbasis worden daardoor 16.200 vrachtwagenritten minder uitgevoerd.

7. Slovak Shipping and Ports: directe spoorverbinding naar Bratislava
Slovak Shipping and Ports is een containerterminal operator uit het Slovaakse Bratislava. Het bedrijf start in de tweede helft van 2018 met gecombineerde treinen van zowel intermodale als conventionele wagons die twee keer per week zullen rijden tussen de terminal in Bratislava en de haven van Antwerpen. Op termijn zou de frequentie opgetrokken worden tot vier keer per week. Door de Antwerpse haven per spoor beter te verbinden met het Oost-Europese hinterland worden dankzij dit project gemiddeld 6.000 vrachtwagenritten minder uitgevoerd op jaarbasis.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.