marc van peel

Uitstekend tweede kwartaal voor haven Antwerpen

Na een record eerste kwartaal, kende de haven van Antwerpen ook een uitstekend tweede kwartaal met mei als beste maand ooit. De haven behandelde in de eerste zes maanden van het jaar 118.648.143 ton goederen, een forse stijging van 6,5% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De grootste driver blijft de containertrafiek die opnieuw een stevige groei van 8,2% noteerde ten opzichte van de eerste zes maanden van 2017.

Antwerpse haven gaat havens in Brazilië professionaliseren

De Antwerpse haven gaat haar kennis en expertise ter beschikking stellen om het management van de havens in Brazilië verder te professionaliseren. Ze doet dat onder meer door eigen lessenreeksen te voorzien in twee opleidingscentra voor maritieme professionals die reeds actief zijn in Brazilië. Een en ander staat in een akkoord dat havenschepen Marc Van Peel dinsdag ondertekende met onder meer Maurício Quintella, de Braziliaanse minister van Transport, Havens en

Havenbedrijf Antwerpen wil 250.000 vrachtwagensritten minder

Het Havenbedrijf Antwerpen zal de komende drie jaar 1,4 miljoen euro investeren in projecten die erop gericht zijn het vrachtverkeer dat verbonden is aan de activiteiten van de Antwerpse haven vlotter en efficiënter te laten verlopen. De 7 projecten die werden geselecteerd voor financiële ondersteuning, zullen er samen voor zorgen dat er op jaarbasis bijna 250.000 vrachtwagenritten minder worden uitgevoerd. De Vlaamse regering zet de projectoproep van het Havenbedrijf verder

Haven Antwerpen pioniert met Zero Pellet Loss

Wie kunststof zegt, zegt plastic – een product dat niet meer weg te denken is uit het dagelijks leven. De grondstof waarvan deze kunststof wordt gemaakt, zijn polymeren, oftewel kleine plastic korrels. Antwerpen is binnen Europa dé polymeerhub voor zowel productie, behandeling als distributie van plastic pellets. Jaarlijks vinden miljoenen pellets hun weg via de Antwerpse haven naar hubs verder in Europa. Voorkomen dat deze kleine plastic korrels in het

APEC gaat lokale opleidingsprogramma's aanbieden aan Braziliaanse havens

APEC, het opleidings- en vormingscentrum van de Vlaamse havens, gaat lokale opleidingsprogramma’s aanbieden in een aantal Braziliaanse havens. Met dit initiatief komt APEC tegemoet aan de vraag van de Braziliaanse maritieme sector naar specifieke havenopleidingen, zoals APEC die al vele jaren in Antwerpen organiseert voor zijn internationaal cliënteel. Het engagement van APEC werd bezegeld tijdens een plechtigheid op 11 september 2013 in de Belgische ambassade in Brasilia. Daar ondertekenden Antwerps

Fernand Huts klaagt wanbeleid van de haven van Antwerpen aan

Volgens het tijdschrift Knack begint Fernand Huts, CEO van Katoen Natie deze week een kortgeding tegen het Antwerps Havenbedrijf en dagvaardt hij hen voor de rechtbank. Eind vorige maand schold het Havenbedrijf ruim 50 miljoen euro boetes kwijt aan twee grote spelers in de haven. Ze kregen die boetes omdat ze veel minder containers hadden overgeslagen dan minimaal was afgesproken. “Sommigen moeten boetes betalen, anderen niet of slechts gedeeltelijk. We

Wie gaat er voor de haven nu N-VA wint in Antwerpen?

De verkiezingen om gemeenteniveau zijn voorbij en voor Antwerpen zijn die overtuigend gewonnen door N-VA. En dat is bijzonder, want het is de eerste keer in meer dan 50 jaar dat er een niet socialistische burgemeester de sjerp van burgemeester mag aantrekken in deze havenstad. Maar hoe zit het nu met de Antwerpse haven. Momenteel valt die onder de verantwoordelijkheid van Marc van Peel. Er bestaat een ongeschreven regel dat

Goederenverkeer in Antwerpen plat door staking treinbestuurders

Sinds gisteren 14u zijn de treinbestuurders in het goederendepot in Antwerpen in staking. Volgens ACOD Spoor is de staking spontaan en zou ze nog duren tot vanavond 22u. De staking zou zo goed als compleet zijn, waardoor er geen enkele goederentrein Antwerpen meer uitrijdt. Ook de treinbestuurders van de goederentreinen in Ronet (Namen) hebben zich intussen bij de staking aangesloten. Marc Bogaert van de socialistische vakbond zegt dat treinbestuurders onder

Havenbedrijf gaat nieuw havenhuis bouwen

De bouw van het nieuw Havenhuis, de nieuwe hoofdzetel van het Havenbedrijf naar een ontwerp van Zaha Hadid Architects, gaat midden september van start. Het Havenbedrijf heeft de aannemers geselecteerd die de bouw zullen uitvoeren. Het gaat om Interbuild nv die zal instaan voor de algemene aanneming, Victor Buyck Steel Construction nv die de staalconstructie voor het nieuwe gebouw voor zijn rekening zal nemen en Groven+ nv die zal instaan

Havenbedrijf zet verder in op duurzaam woon-werkverkeer

Aankoop van meer dan 100 bedrijfsfietsen voor personeelsleden Antwerpen, 19 juni 2012 – Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen koopt voor meer dan 100 personeelsleden een bedrijfsfiets aan. Het gaat om personeelsleden die minstens 50% van de werkdagen met de fiets naar het werk komen. Met deze aankoop zet het Havenbedrijf duidelijk in op een duurzaam woon-werkverkeer. Ook voor het beheer van de fietsen wordt een duurzame keuze gemaakt. Dat wordt namelijk

Antwerpen met voorsprong grootste metaalhaven van Europa

Antwerpen is nu al ruim de grootste staalhaven van Europa, en met de komst van de Finse staalproductent Ruukki, wordt dat alleen maar bevestigd. Het voorbije jaar ging er maar liefst 30% meer staal door de haven heen.”We hopen op dit elan verder te gaan, zeker gezien de hoge toegevoegde waarde die deze trafieken en behandeling genereren”, zei schepen Marc van Peel. “Het is veelzeggend dat een vooraanstaande staalproducent als

Front tegen de loodsen

De impact van de acties van de loodsen, en zeker nu ook het vertrek van MSC, grootste klant van de haven in Antwerpen, slaat in als een bom. De havenwerkgevers en het Havenbedrijf riepen de overheden op een persconferentie op om niet in te gaan op de eisen van de loodsen. Ze vragen om actief te zoeken naar middelen om de loodsen buitenspel te zetten. Het initiatief voor de persconferentie

MAS Havenpaviljoen ontvangt 80.000 bezoekers in eerste jaar

Dit weekend wordt het MAS Havenpaviljoen 1 jaar oud. En het is een succes. In een jaar tijd heeft het MAS maar liefst 80.000 bezoekers gehad. De reacties zijn ook erg positief. Toegang is gratis en veel passanten en toeristen stappen graag het gebouw binnen. Maar ook veel bedrijven en verenigingen vragen rondleidingen of huren een deel af voor een receptie of vergadering. Marc van Peel, havenschepen van Antwerpen: “We

Bouw 2e sluis op Antwerpse Linkeroever gestart

In de haven van Antwerpen hebben Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits, voorzitter van de Europese Investeringsbank Philippe Maystadt en havenschepen en voorzitter van het Havenbedrijf Marc Van Peel maandagnamiddag het officiële startschot gegeven voor de bouw van de tweede sluis op de Linkeroever. Het nieuwe bouwwerk is de komende jaren een van de grootste infrastructuurprojecten van Vlaanderen, om en bij de 255 mensen zullen dagelijks werken

Havencentrum Lillo en Havenbedrijf bereiken akkoord over samenwerking

Vrijdag ondertekenden het Provinciaal Havencentrum Lillo en het Antwerpse Havenbedrijf voor samenwerking. Dat gebeurde tijdens de Europese Martieme dag. Havenschepen Marc van Peel en voorzitter Koen Helsen benadrukken dat er al 20 jaar lang samengewerkt wordt. Die samenwerking kan nog versterkt worden na de opening van het MAS (Museum aan de Stroom. Koen Helsen laat weten dat de provincie momenteel werd aan een studie rond thema’s als logistiek en chemie,

Marc Van Peel is Martitieme Man van het Jaar

De raad van bestuur van Espa Maritiem (Vereniging voor Maritieme Journalisten en Publicisten) heeft Marc Van Peel, schepen voor de Haven en voorzitter van het Antwerpse Havenbedrijf, uit te roepen tot Maritieme Man van het Jaar. De award zelf zal ergens in het najaar overhandigd worden. Marc Van Peel wordt gelauwerd voor zijn grote inzet voor de haven van Antwerpen, voor de Scheldeverdieping enzovoort. De Maritime Award wordt al uitgereikt

Havenbedrijf zoekt aannemers voor bouw havenhuis

Het Antwerps havenbedrijf gaat op zoek naar kandidaat-aannemers die het nieuwe havenhuis willen bouwen. Doel is om in het voorjaar van 2012 te starten en af te ronden in het najaar van 2014. Het gebouw dat opgericht zal worden in het kattendok naast de Siberiabrug is een ontwerp van het Britse architectenbureau Zaha Hadid Architects. Het nieuwe havenhuis zal het gebrek aan ruimte in het huidige havenhuis moeten opvangen en

Antwerps Havenbedrijf opent havenpaviljoen

Bij het MAS, Museum aan de Stroom in Antwerpen, gaat het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen die weekend zijn havenpaviljoen openen. Doelstelling is om de haven terug in de stad te brengen. “We willen de beleving van de haven levendig houden”, zei schepen van Haven Marc Van Peel bij de voorstelling. “Dat havengevoel dreigde wat verloren te gaan omdat de haven zo groot is geworden dat ze is weggegroeid van de stad.” Bezoekers

Marc Van Peel wil haventarieven bevriezen

Marc Van Peel, havenschepen van Antwerpen, heeft in de Antwerpse gemeenteraad gezegd dat hij de haventarieven voor 2011 wil bevriezen. Vanavond wordt dit besproken in de raad van bestuur van het Havenbedrijf. Met deze communicatie wordt een eind gemaakt aan de speculaties dat de tarieven verhoogd zouden worden om de extra kosten van de Oosterweelde tunnel te dragen. Wat met de Rotterdamse havengelden gebeurt, is nog onduidelijk. Het havenbedrijf heeft