Haven Antwerpen pioniert met Zero Pellet Loss

Haven Antwerpen pioniert met Zero Pellet Loss

Wie kunststof zegt, zegt plastic – een product dat niet meer weg te denken is uit het dagelijks leven. De grondstof waarvan deze kunststof wordt gemaakt, zijn polymeren, oftewel kleine plastic korrels. Antwerpen is binnen Europa dé polymeerhub voor zowel productie, behandeling als distributie van plastic pellets. Jaarlijks vinden miljoenen pellets hun weg via de Antwerpse haven naar hubs verder in Europa. Voorkomen dat deze kleine plastic korrels in het water of op andere locaties terecht komen waar ze niet thuis horen, is daarbij een topprioriteit.

De havenbedrijven nemen al langer actie om het verlies van plastic korrels tegen te gaan, maar vandaag schakelt de hele sector een versnelling hoger. Zowel de industrie, de logistieke spelers als de transportsector zetten hun schouders onder ‘Operation Clean Sweep ©’. De Antwerpse haven is de eerste haven in Europa die dit programma – een initiatief van PlasticsEurope- ondertekent. Concreet wordt er in Antwerpen een ‘Zero Pellet Loss’ platform opgericht dat acties zal opzetten die het verlies van pellets tot het absolute minimum moet herleiden.

“Duurzaam ondernemen zit ondertussen diep in de genen van onze havenbedrijven”, zegt havenschepen Marc Van Peel. “Er wordt in alle sectoren hard gewerkt om people, planet, prosperity, peace en partnership met elkaar te verzoenen. De ondertekening vandaag is het beste bewijs dat er ook in de wereld van de kunststoffen heel veel belang wordt gehecht aan dit thema.”

Operation Clean Sweep ©
Operation Clean Sweep © is een internationaal programma dat door PlasticsEurope wordt ondersteund, met als voornaamste doelstelling het vermijden van zwerfvuil in zeewater. Bedrijven die dit programma ondertekenen, engageren zich om een ‘zero pellet loss’ te helpen verwezenlijken. De Antwerpse haven is de eerste haven die haar handtekening onder dit programma zet. “Dat net alle spelers uit de logistieke ‘polymeren’ keten bereid zijn om mee te werken aan dit initiatief, maakt het uitermate waardevol”, stipt havenschepen Marc Van Peel, die het charter ondertekende, nog aan. “Samenwerking geeft de beste garantie op de beste resultaten”, besluit hij.

Zero Pellet Loss
In het kader van Operation Clean Sweep © lanceert het Havenbedrijf, samen met essenscia, de federatie van de chemie, kunststoffen en life sciences, Voka Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland (Platform Industrie en Alfaport) en PlasticsEurope, het ‘Zero Pellet Loss’ project. Het verlies van pellets tot het absolute minimum herleiden is de belangrijkste uitdaging van dit project. Toch starten de bedrijven vandaag niet vanaf nul. Reeds in het verleden werden acties ondernemen om het verlies van pellets tegen te gaan. Maar om nog meer vooruitgang te boeken, is een haven- en sectorbrede aanpak nodig. Wekelijkse monitoringacties moeten een beter beeld geven van de plaatsen waar er vervuiling optreedt, zodat de oorzaak kan worden aangepakt. Begin dit jaar werden al enkele grote opruimacties gehouden in het havengebied. Een incidentenmanager zal de vervuiling in de gaten houden en zo nodig laten opruimen. De kosten hiervan zullen onder de verschillende spelers verdeeld worden.

Antwerpen als duurzame polymerenhub
Het verminderen van het aantal plastic pellets dat verloren gaat, is niet het enige thema waarop de sector zich concentreert. Ook een meer duurzame productie en bewerking van polymeren staat hoog op de actielijst. Om dat te bereiken, werd onlangs een platform opgezet waar de deelnemers best practices uitwisselen over hoe de kunststoffensector nog duurzamer kan zijn. De deelnemers aan dit platform maken allen deel uit van het Zero Pellet Loss-project

Vierde duurzaamheidsverslag
De ondertekening van het Operation Clean Sweep © charter vindt niet toevallig plaats op de dag dat de Antwerpse havengemeenschap haar vierde duurzaamheidsverslag presenteert. Gestart in 2011, biedt deze tweejaarlijkse rapportage een overzicht van de initiatieven en acties die de bedrijven in de haven nemen om zo duurzaam mogelijk te ondernemen, om op die manier invulling te geven aan de 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.

Download het volledige verslag hier:
https://www.duurzamehavenvanantwerpen.be/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.