antwerpse haven

Radarnetwerk Port of Antwerp

Port of Antwerp-Bruges tilt verkeersbegeleiding naar een hoger niveau met de lancering van een uitgebreid digitaal radar- en cameranetwerk. De geavanceerde apparatuur scant het volledige Antwerpse havengebied en wordt de ruggengraat voor veilig en efficiënt scheepvaartverkeer. Na het recent gelanceerde dronenetwerk is dit opnieuw een belangrijke stap voorwaarts in de realisatie van een volledig digitaal zenuwstelsel boven het gebied. Volledige dekking Het uitgestrekte Antwerpse havengebied beslaat meer dan 120km2 met

Haven Antwerpen pioniert met Zero Pellet Loss

Wie kunststof zegt, zegt plastic – een product dat niet meer weg te denken is uit het dagelijks leven. De grondstof waarvan deze kunststof wordt gemaakt, zijn polymeren, oftewel kleine plastic korrels. Antwerpen is binnen Europa dé polymeerhub voor zowel productie, behandeling als distributie van plastic pellets. Jaarlijks vinden miljoenen pellets hun weg via de Antwerpse haven naar hubs verder in Europa. Voorkomen dat deze kleine plastic korrels in het

Grootste containerschip ter wereld doet Antwerpse haven aan

Het Havenbedrijf is bijzonder blij met de proefvaart van het containerschip Mary Maersk, dat met een capaciteit van 18.000 TEU tot de grootste containerschepen ter wereld behoort. Het is de eerste maal dat een schip met een dergelijke capaciteit en afmetingen de Antwerpse haven aanloopt. “Met een primeur van die omvang leveren we ontegensprekelijk het bewijs dat de grootste containerschepen ter wereld Antwerpen kunnen aanlopen”, zegt Eddy Bruyninckx, CEO van

Haven van Antwerpen start met internationale branding campagne

In de haven van Antwerpen passeren dagelijks heel wat goederen. Goederen die hier geladen of gelost worden, die opgeslagen, gewogen of verpakt worden of op transport worden gezet. De Antwerpse haven biedt voor elk product een toepassing op maat. Die aanpak is het resultaat van samenwerking, van expertise, van het delen van kennis en van onze klantgerichte ‘get things done’ instelling. Gloednieuwe campagne Die uitgesproken klantgerichtheid vormt de basis voor

Port of Antwerp ontvangt de bronzen IAPH Environment Award

De Antwerpse haven heeft andermaal een Award gekregen die een erkenning is van haar inspanningen om uit te groeien tot een duurzame haven, waar economische activiteiten en natuurontwikkeling hand in hand gaan. Tijdens de jaarlijkse vergadering van de International Association of Ports and Harbours in Los Angeles kreeg Eddy Bruyninckx, CEO van het Antwerpse Havenbedrijf, de bronzen Environment Award overhandigd. Met het dossier ‘Creating Space for Port Development by Proactive

Port of Antwerp en Russische Rosmorport gaan samenwerken

De Antwerpse haven gaat de komende vijf jaar nauw samen werken met Rosmorport, het staatsbedrijf dat de belangen van alle Russische zeehavens behartigt. Port of Antwerp International, de internationale dochteronderneming van het Havenbedrijf, tekende daartoe een samenwerkingsovereenkomst met Rosmorport. Het akkoord loopt voor vijf jaar en kan daarna hernieuwd worden. Het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst ligt in het verlengde van de uitstekende handelsrelaties tussen Rusland en Antwerpen. Rusland is immers

LBC Tank Terminals bouwt 41.000m³ extra tanks voor vloeibare bulk in Antwerpen

LBC Tank Terminals heeft flink geinvesteerd in de Antwerpse haven. Het bouwde 7 tanks met een totale capaciteit van 41.000m³ voor de opslag van vloeibare bulk. In Antwerpen in LBC vooral bezig met chemicaliën en basisoliën.  Er werd ook een nieuwe laadinstallatie en weegbrug voor vrachtwagens gebouwd. Met de laadinstallatie kunnen nu meerdere trucks tegelijk geladen worden. LBC kan ook meerdere schepen behandelen met zijn kade die ruim een halve

Stemcor sluit langetermijncontract met Katoen Natie voor opslag staal in Antwerpse haven

Stemcor, ’s werelds grootste onafhankelijke staalhandelaar, heeft een langetermijncontract afgesloten met Katoen Natie voor de behandeling en opslag van staal in de Antwerpse haven. Het staal zal worden opgeslagen in een speciaal daarvoor gebouwd distributiecenter dat Stemcor de mogelijkheid biedt om zijn Europese klanten optimaal te bedienen. De keuze voor Katoen Natie, en voor de Antwerpse haven, gebeurde op basis van een business analyse waarbij de optimalisering van de hele

Antwerpse haven krijgt de Award 2012 voor Best Belgian Sustainability Report

De Antwerpse haven heeft dinsdagavond de award gekregen voor Best Belgian Sustainability Report. De Award is een initiatief van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, Business en Society en Kauri, het Belgisch netwerk dat interactie en samenwerking stimuleert rond duurzaamheid. De haven was met haar allereerste duurzaamheidsrapport genomineerd in de categorie ‘andere organisaties’. Eddy Bruyninckx (Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen), Peter Van de Putte (Maatschappij Linkerscheldeoever) en Rudi De Meyer (Alfaport Antwerpen) namen

Antwerpse haven is voorbeeld voor inzameling scheepsafval

De scheepvaart is veruit de meest energie performante manier van transport, toch heeft deze modus ook een impact op het milieu. Zowel op Europees als op internationaal niveau werd al heel wat regelgeving geïnstalleerd om de vervuiling door de scheepvaart aan banden te leggen. Ook de Antwerpse haven heeft heel wat initiatieven ontwikkeld om de inzameling van scheepsafval aan te moedigen. Meer nog, de haven van Antwerpen wordt, wanneer het

Vrachtwagenchauffeurs komen samen tegen goedkope Oost-Europese concurrentie

In de Antwerpse haven zijn zaterdag enkele honderden truckers uit 8 West- en Noord-Europese landen samengekomen. Ze vragen aandacht voor de stijgende en goedkope Oost-Europese concurrentie die voor vele ondernemers erg nijpend begint te worden. Staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombez (sp.a) was ook aanwezig. Hij liet weten de chauffeurs te steunen, maar gaf ook aan dat de overheid al heel wat maatregelen genomen heeft om misbruik op dit vlak tegen

Stad Antwerpen in beroep tegen tweede spoorontsluiting van Antwerpse haven

Voorbije vrijdag besliste het college van burgemeester en schepenen dat de stad Antwerpen beroep zal aantekenen tegen een bouwvergunning die het Vlaamse Gewest heeft toegekend voor een tweede spoorontsluiting van de Antwerpse haven. Ook de districten Merksem en Ekeren staan achter het beroep. Zij vrezen voor de leefbaarheid van de districten met de komst van een bovengrondse spoorontsluiting. Patrick Janssens, burgemeester van Antwerpen: “Wij benadrukken voor alle duidelijkheid wel dat

Meer dan 187 mlj ton door Antwerpse haven in 2011

In 2011 behandelde de Antwerpse haven iets meer dan 187 ton goederen. Dat is zelfs nog iets meer dan eind december was aangegeven. Dat is een stijging van 5% ten opzichte van 2010. De containeroverslag ging met 2,5% omhoog, het vloeibaar massagoed zelfs met 12,2%. Het roroverkeer en conventioneel stukgoed stegen met 14%. Enkel het droog massagoed ging achteruit. Dat kwam neer op -3,5%. In totaal bezochten 15.240 zeeschepen en

Succesvol eerste kwartaal voor Antwerpse haven

Het eerste kwartaal was bijzonder succesvol voor de Antwerpse haven wat betreft overslag. Een verbreking van het record van 2008 is mogelijk. In het eerste kwartaal behandelde de haven 12,7 procent meer dan vorig jaar. Opvallend is dat ook het stukgoed een stevige stijging kent. Dat is hoopgevend omdat stukgoed in Antwerpen al jaren terrein verliest. Het gros van de overslag realiseert de haven in de containersector, die zowat de