Provincies willen afrittencomplex A12 afgewerkt zien

De provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant maken werk van een sterke economische positionering van de regio tussen Brussel en Antwerpen. De A12 vormt de slagader waaraan deze plannen worden opgehangen maar voldoet vandaag de dag niet om bijkomende ontwikkelingen te dragen. Een globale aanpak voor het versterken van de huidige infrastructuur dringt zich op. Beide provincies slaan de handen in mekaar om een voorbereidende studie op te maken van het knooppunt Londerzeel-Noord en de parallelwegen langs de A12. Op basis van deze studie zullen ze er bij de Vlaamse Regering op aandringen de uitvoering van dit cruciale knooppunt te versnellen.

Al in 2006 werd het streefbeeld voor de A12 opgemaakt door de Afdeling Wegen en Verkeer van de Vlaamse Overheid en goedgekeurd door beide provincies. De huidige, incomplete autosnelweg zou worden opgewaardeerd tot een volwaardige autostrade, door het aanleggen van een aantal strategische uitwisselingspunten (knopen) tussen de A12 en het lokale wegennet.

Structurele verbeteringen

De oplossing voor een vlotte, veilige en multimodale mobiliteit ligt natuurlijk niet enkel bij het wegverkeer”, zegt Antwerpse gedeputeerde voor ruimtelijke ordening en mobiliteit Luk Lemmens. “De Lijn onderzoekt bijvoorbeeld de aanleg van een sneltramverbinding Boom-Brussel, waarlangs ook een aantal bedrijvenzones en woonkernen kunnen ontsloten worden. Ook werken we met de beide provincies nauw samen met de afdeling waterwegen en Zeekanalen om de watergebonden bedrijvigheid verder te ontwikkelen. Het is evenwel duidelijk dat er ook structurele verbeteringen aan de A12 zelf noodzakelijk zijn.”

Uit de provinciale studies rond het specifiek economisch knooppunt Londerzeel en het specifiek economisch knooppunt Willebroek, blijkt dat de aanleg van een nieuw knooppunt Londerzeel-Noord–zoals voorzien in het streefbeeld- essentieel is om de bestaande en geplande industriezones op een efficiënte wijze te ontsluiten. Voor alle betrokken gemeenten is dit een bindende voorwaarde voor het ontwikkelen van nieuwe bedrijventerreinen op hun grondgebied. Voor Willebroek komt daar de noodzakelijke verbinding van de bedrijvenzone aan Kersdonk naar dit nieuwe knooppunt bij. Deze is essentieel om de bestaande bedrijven (o.a. Promat, Schenker, DHL) te ontsluiten en de kern van Tisselt te ontlasten

Uitvoering versnellen

Voor de ontsluiting van het geplande industrieterrein Meise-Westrode werkt de Vlaamse Overheid al aan een ontwerp voor het knooppunt Londerzeel-Zuid. De effectieve realisatie van het knooppunt Londerzeel-Noord – hoewel voorzien in het streefbeeld – is echter niet in de meerjarenplanning van de bevoegde administratie Wegen en Verkeer opgenomen. “De deputaties van beide provincies zijn akkoord gegaan om, in overleg met Afdeling Wegen en Verkeer een voorbereidende studie op te maken op projectniveau van het knooppunt Londerzeel-Noord en de nodige parallelwegen langs de A12.” zegt Vlaams-Brabants gedeputeerde Julien Dekeyser. “Met het resultaat van deze studie willen beide provincies eind 2013 er bij de Vlaamse overheid op aandringen om het knooppunt Londerzeel-Noord en de aansluitende mobiliteitsinfrastructuur op te nemen in de meerjarenplanning van Afdeling Wegen en Verkeer.”

Beide provincies hopen op deze wijze de uitvoering van het streefbeeld voor de A12 te versnellen. “De provincie Vlaams-Brabant coördineert de opdracht omdat het geplande knooppunt waarschijnlijk op haar grondgebied zal liggen. De realisatie van het complex is absoluut noodzakelijk voor het verzekeren van de werkgelegenheid in de streek aan beide zijden van de provinciegrens. Een samenwerking was dus evident”, aldus Luk Lemmens

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.