wegen en verkeer

Provincies willen afrittencomplex A12 afgewerkt zien

De provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant maken werk van een sterke economische positionering van de regio tussen Brussel en Antwerpen. De A12 vormt de slagader waaraan deze plannen worden opgehangen maar voldoet vandaag de dag niet om bijkomende ontwikkelingen te dragen. Een globale aanpak voor het versterken van de huidige infrastructuur dringt zich op. Beide provincies slaan de handen in mekaar om een voorbereidende studie op te maken van het knooppunt