Stad Gent en Havenbedrijf Gent geven minister meer tijd om schakelplan aan te passen

De Stad Gent en het Havenbedrijf Gent hebben op maandag 9 februari 2015 beslist te stoppen met hun kort geding tegen de Belgische Staat, de NV Elia System Operator en de CVBA IMEWO om het huidige afschakelplan te wijzigen. De Stad Gent en het Havenbedrijf geven zo de bevoegde federale minister van Energie Marie-Christine Marghem de mogelijkheid om binnen een redelijke termijn het afschakelplan tegen de winter van 2015-2016 aan te passen en de Gentse haven er uit te halen. Het hangende kort geding zou immers pas op 11 februari behandeld worden, de verdere behandeling zou een definitieve oplossing in het gedrang kunnen brengen. Mocht blijken dat er geen aanpassing komt tegen de winter van 2015-2016 dan zullen de Stad Gent en het Havenbedrijf alsnog een procedure ten gronde starten.

De stad Gent en de NV Havenbedrijf Gent hadden op 21 november 2014 de Belgische Staat, de NV Elia System Operator en de CVBA IMEWO (in die volgorde) in kort geding gedagvaard voor de voorzitter van de rechtbank van 1ste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent. Beide oordeelden immers dat het afschakelingsplan van het transmissienet van elektriciteit voor de winter 2014-2015 (vastgesteld volgens het Ministerieel Besluit van 3 juni 2005 en bijlage, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 18 augustus 2005) onwettig is en dus (bij toepassing van artikel 159 van de Grondwet) niet mag toegepast worden.

De Stad Gent en de NV Havenbedrijf Gent eisten, voor de winter 2014-2015, een verbod op enige afschakeling, onderbreking of vermindering van de levering van elektriciteit op het grondgebied van de stad Gent en het havengebied van het Havenbedrijf Gent. Of op andere handelingen buiten dit gebied die negatieve gevolgen zouden kunnen hebben voor de levering van elektriciteit op dat grondgebied.

Overleg
Er zijn echter voortdurend contacten geweest tussen de Stad Gent en de federale minister van Energie Marie-Christine Marghem over het kort geding, om – minstens wat de Gentse haven betreft, en voor de winter 2014-2015 – een uitzondering te verkrijgen op het huidige afschakelingsplan of een schaarsteplan. Die contacten werden in belangrijke mate gefaciliteerd door de Conferentie van de Gouverneurs en in het bijzonder door Gouverneur Jan Briers van de Oost-Vlaanderen.

Uit dit alles bleek het begrip en de positieve ingesteldheid van de minister van Energie tegenover de desiderata van de Stad Gent en in het bijzonder van het Havenbedrijf.

Vandaag is het zo dat, enerzijds, een definitieve oplossing voor de toekomst waarschijnlijk wordt geacht; terwijl, anderzijds, voor wat betreft de winter 2014-2015, het risico op het effectief in werking stellen van het afschakelingsplan uitermate klein is geworden.

Het behouden en het verder afwikkelen van het hangende kort geding (de pleitdatum is vastgesteld op 11 februari 2015) zou een akkoord, dat een definitieve oplossing voor de Gentse haven kan meebrengen, in het gedrang kunnen brengen. Daarom is beslist om het kort geding stop te zetten, zonder dat dit evenwel een afstand van rechtsvordering inhoudt. Immers: mocht in de komende maanden toch geen aanvaardbaar vergelijk tot stand komen, dan zullen de Stad Gent en het Havenbedrijf Gent een nieuwe procedure – dit keer ten gronde – aanvatten.

http://www.havengent.be

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.