havenbedrijf gent

nieuwe-sluis-terneuzen

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts en de Nederlandse minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen staken officieel de eerste spadesteek in de grond voor de bouw van één van de grootste sluizen van de wereld, de Nieuwe Sluis Terneuzen. Voor het Havenbedrijf Gent is dit de grootste investering ooit. Met de bouw van de Nieuwe Sluis Terneuzen wordt de toegang tot de havengebieden van Gent en Terneuzen

Stad Gent en Havenbedrijf Gent geven minister meer tijd om schakelplan aan te passen

De Stad Gent en het Havenbedrijf Gent hebben op maandag 9 februari 2015 beslist te stoppen met hun kort geding tegen de Belgische Staat, de NV Elia System Operator en de CVBA IMEWO om het huidige afschakelplan te wijzigen. De Stad Gent en het Havenbedrijf geven zo de bevoegde federale minister van Energie Marie-Christine Marghem de mogelijkheid om binnen een redelijke termijn het afschakelplan tegen de winter van 2015-2016 aan

scheepvaartverkeer haven Gent gestremd door aanvaring in Terneuzen

Dinsdagochtend deed er zich in de Oostsluis in Terneuzen een aanvaring voor. Hierdoor kan het scheepvaartverkeer er naar verwachting tot 26 februari 2014 niet meer door, zo vernam het Havenbedrijf Gent van de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit. Incidenten in een sluis, waardoor de toegang tot de haven wordt beperkt, zijn nog redenen om de grote zeesluis te bouwen ondervindt het Havenbedrijf nogmaals. Het sluizencomplex in Terneuzen is de toegang tot het

Havenbedrijf Gent wordt NV

Op woensdag 2 oktober 2013 stemde het Vlaams Parlement ermee in om het juridische statuut van het Havenbedrijf Gent om te vormen: van een autonoom gemeentelijk Havenbedrijf tot een naamloze vennootschap van publiek recht. Hierdoor kan het Havenbedrijf andere partners dan de stad Gent laten toetreden tot het bestuur van de haven, hen volwaardige medezeggenschap geven, makkelijk participeren in investeringen in en buiten het havengebied en overgaan tot een kapitaalsverhoging.

Samenwerking tussen haven Gent en Zeeland over beheer scheepvaart op Kanaal Gent-Terneuzen

De havens van Gent en Zeeland zullen in de toekomst nauwer gaan samenwerken met als doel om samen de scheepvaart op het Kanaal Gent-Terneuzen te beheren. Dat moet ook gebeuren vanaf één locatie. Op dit moment nemen schepen contact op met elke haven afzonderlijk. In Nederland is dat Rijkswaterstaat en de havenautoriteit Zeeland Seaports. In Vlaanderen is dat het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust en het Havenbedrijf Gent. Dat

Haven Gent zet schepen op walstroom

Vanaf 2014 zal de haven van Gent voorzien dat schepen gebruik kunnen maken van walstroom. De bedoeling hiervan is dat schepen hun generatoren of motoren kunnen stilleggen en dus het milieu minder zullen belasten. De eerste voorziening komt aan de Multimodale Terminal aan het Mercatordok. Het Havenbedrijf Gent gaat alles voorzien om de elektriciteit op de kaai te brengen. Hieraan hangt een kostenplaatje van 40.000 euro. In de haven van

Braziliaanse CBL investeert in Gent

Het Havenbedrijf Gent sluit een overeenkomst met Companhia Brasileira de Logistica (CBL) voor de bouw van een terminal voor de opslag van vloeibare bulk.  De investeringswaarde is 70 miljoen euro. De nieuwe terminal zal aan het Kluizendok gebouwd worden op een terrein van ruim 8 hectare. Er is een kaailengte van 350 meter voorzien voor een jaarlijkse overslag van 875.000 ton vloeibare bulk, zoals biodiesel, benzine, ethanol, dieselolie en meer.