Havenbedrijf Gent wordt NV

Op woensdag 2 oktober 2013 stemde het Vlaams Parlement ermee in om het juridische statuut van het Havenbedrijf Gent om te vormen: van een autonoom gemeentelijk Havenbedrijf tot een naamloze vennootschap van publiek recht. Hierdoor kan het Havenbedrijf andere partners dan de stad Gent laten toetreden tot het bestuur van de haven, hen volwaardige medezeggenschap geven, makkelijk participeren in investeringen in en buiten het havengebied en overgaan tot een kapitaalsverhoging. De buurgemeenten Evergem en Zelzate en de provincie Oost-Vlaanderen hebben zo de mogelijkheid om deel uit te maken van het bestuur van de Gentse haven. Het Havenbedrijf Gent is opgetogen dat de beslissing van het Vlaams Parlement dit mogelijk maakt.

nv van publiek recht
Tot nu toe baat het Havenbedrijf de haven uit als een autonoom gemeentelijk Havenbedrijf met een raad van bestuur waarin enkel vertegenwoordigers van de stad Gent stemrecht hebben (overeenkomstig de verhoudingen tussen de fracties in de gemeenteraad). Een nieuwe nv-structuur laat toe om ook andere partners als volwaardige bestuurders op te nemen, in het bijzonder de gemeente Evergem, de gemeente Zelzate en de provincie Oost-Vlaanderen.

De nieuwe nv zal een nv van publiek recht zijn, dus met de volle 100% van de aandelen in handen van publieke partners. Na deze goedkeuring door het Vlaams Parlement kan de Gentse gemeenteraad (in november) beslissen om het Havenbedrijf tot een nv van publiek recht om te vormen. Op 1 januari 2014 zal dan de omvorming een feit zijn. Van dan af zullen Evergem, Zelzate en de provincie Oost-Vlaanderen kunnen beslissen om toe te treden tot de nv en kunnen bepalen hoeveel hun inbreng zal bedragen.

Een nv-structuur biedt heel wat voordelen om de haven verder te ontwikkelen. Bovendien streeft het Havenbedrijf Gent in zijn strategisch plan 2010-2020 een duurzame samenwerking met diverse partners na alsook het participeren in activiteiten in en buiten de haven.

Medezeggenschap
Het havengebied ligt voor het overgrote deel op het grondgebied van Gent; een klein deel ligt in Zelzate. Een ander stuk van het havengebied ligt ook op het grondgebied van Evergem, namelijk een deel van de nieuwe bedrijventerreinen rond het Kluizendok. Bovendien zijn er in Evergem de laatste jaren meer en meer private en publieke bedrijventerreinen die havengerelateerde activiteiten omvatten.

Door de omvorming van het Havenbedrijf wordt de huidige medezeggenschap van de gemeentebesturen van Evergem en Zelzate in de raad van bestuur van het Havenbedrijf officieel bestendigd. Hierdoor kunnen ze ten volle mee de ontwikkeling van de haven bepalen. Momenteel zitten beide besturen als waarnemer in de raad van bestuur, maar binnen een nv hebben zij beide volledig stemrecht waardoor ze als volwaardige partner mee het beleid van het Havenbedrijf kunnen vormgeven.

Participeren in en buiten het havengebied
Een nv laat makkelijker toe om participaties te nemen in en buiten het Gentse havengebied. Nationaal en internationaal is dit statuut gekend wat (potentiële) partners en investeerders juridisch de nodige zekerheid geeft. Het Havenbedrijf kan zo op een meer efficiënte manier participeren in bijvoorbeeld terminals in het havengebied of in bedrijventerreinen rond het havengebied.

Kapitaalsverhoging
Een nv-structuur biedt het Havenbedrijf bovendien de mogelijkheid om over te gaan tot een kapitaalsverhoging. In het licht van toekomstige investeringen, zoals de financiering van de tweede, nieuwe grote sluis in Terneuzen, biedt dit meer mogelijkheden. Hierover wordt reeds overleg gepleegd met de provincie Oost-Vlaanderen. Die is sedert het begin van 2013 trouwens ook als waarnemer vertegenwoordigd in de raad van bestuur.

Haven als dé economische motor
Het sociaaleconomische belang van de haven voor de Gentse regio, de provincie Oost-Vlaanderen en Vlaanderen kan nauwelijks worden onderschat. Zowat 30.000 mensen verdienen er dagelijks hun brood, nog eens bijna 40.000 jobs zijn bijkomend met de haven verbonden. De haven zorgt bovendien jaarlijks voor 7,4 miljard aan toegevoegde waarde. Kortom, de haven staat voor welvaart en is dé economische motor van de provincie. Om dit te bestendigen, zijn niet enkel de economische groei en een verdere ontwikkeling van de haven nodig, maar ook een sterk en dynamisch Havenbedrijf Gent om dit in goede banen te leiden.

Posted in

Christophe Slegers

Christophe Slegers is de oprichter van en Managing Partner bij Logistiek.be, het nieuwsportaal over logistiek, transport en supply chain in België. Sinds 2001 is hij actief in de domeinen Human Resources, Online Sales, Media en uiteraard Logistiek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.