CLX Logistics

CLX Logistics: 5 valkuilen bij het inkopen van transport

Transportvolumes en tarieven zijn gedurende de eerste helft van 2013 weer verder gedaald, echter lijkt er weer een stijging aan te komen. Branchecijfers geven aan dat vanaf Q2 vraag en aanbod in het wegvervoer meer in evenwicht zijn en de tarieven licht stijgen. Deze toename in volume kan de daling in Q1 en Q2 echter niet goedmaken, waarvoor er voor geheel 2013 een lichte afname van het transport volume ten

Gratis Webinar Transportation Benchmarking op 7 november

CLX Logistics geeft op 7 November 2013 om 11:00 uur een gratis webinar met als titel, “Do you know if your freight rates are too high?”. Hierin wordt aangetoond dat het vergelijken, benchmarken, van transportprijzen kansen biedt. Aanbod komen de volgende onderwerpen: inzichtelijk maken van de transportprijs ten opzichte van de concurrent; up-to-date marktinformatie over de vervoersmarkt; voorbereiden van contractonderhandelingen.   Transportbenchmarken is een specialisme. Een benchmark is een vergelijking