Davos

Davos' richtlijnen voor het inzetten van drones: Advanced Drone Operator’s Toolkit

De laatste jaren gaat de evolutie binnen mobiliteit steeds sneller. Eén van die interessante evoluties zijn de drones en de vele toepassingen ze hebben bij leveringen, eerste hulp en dergelijke. Het nadeel van zulke snelle voortuitgang is dat regelgeving vaak achterop loopt. De regels die wel worden ingevoerd zijn vaak internationaal niet op elkaar afgesteld. In Davos, Zwitserland, wil men daar verandering in brengen. Tijdens de vergadering van het WEF