elektrische vrachtwagens

DACHSER Elektrische vrachtwagens

De logistiek dienstverlener investeert in elektrische vrachtwagens en bedrijfsauto’s met de daarvoor benodigde oplaadsystemen. Ook staan er testen met waterstofvrachtwagens gepland.  Dachser investeert verder in het gebruik van emissievrije voertuigen die geen broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen uitstoten. Tegen het einde van 2023 zal het familiebedrijf minstens vijftig extra elektrische vrachtwagens op Europese routes introduceren. Ook zullen er ongeveer duizend elektrische bedrijfsauto’s worden toegevoegd aan het wagenpark. Daarnaast gaat de logistiek

Wat voor impact gaan elektrische vrachtwagens op de autobanden hebben?

Uit onderzoek blijkt dat de Belgische transportsector verantwoordelijk is voor meer dan 20% van de uitstoot van broeikasgassen, en dan met name CO2. Deze uitstoot wordt vooral veroorzaakt door het wegvervoer en in mindere mate door de binnenscheepvaart en het spoorwegvervoer. Voor een betere luchtkwaliteit moet België in het kader van het klimaatakkoord van Parijs de CO2-emissies tegen 2030 met 35% reduceren. In Vlaanderen wil de overheid dit doel bereiken