enquête

Febetra enquête: Direct economische impact Corona

Een paar weken geleden vroeg Febetra haar leden hoe zij de impact van het coronavirus ervaren. De resultaten van deze enquête liegen er niet om. Onze sector bloedt. Een samenvatting: Algemene cijfers Gemiddeld gezien kent de transportsector een daling in omzet van 48,49%. Daarnaast zien bedrijven die logistieke activiteiten uitvoeren hun omzet met 40,98% dalen. Deze cijfers hebben als ijkingspunt 7 april tegenover een gemiddelde van voorgaande maanden. Op 18

Doe mee aan de Straightsol enquête rond stedelijke distributie

Op 1 september vorig jaar startte het Europees project STRAIGHTSOL waarin strategieën en maatregelen voor een slimmere stedelijke distributie worden onderzocht door een consortium van verschillende Europese onderzoeksinstellingen waaronder de MOBI onderzoeksgroep van de Vrije Universiteit Brussel. Het zwaartepunt van het project ligt op zeven pilootprojectendie in het komende jaar in verschillende Europese steden zullen worden opgestart. Eén van die steden is Brussel waar TNT Express het gebruik van een

Hoe vrachtwagen(on)vriendelijk zijn de Vlaamse gemeenten?

De vrachtwagen speelt een essentiële rol in onze economie: 85 % van de transporten vinden plaats over een afstand van minder dan 150 km. Over dergelijke korte afstanden is de vrachtwagen over het algemeen de enige mogelijke optie. De vrachtwagen heeft zijn succes te danken aan zijn intrinsieke kwaliteiten: zijn niet te evenaren flexibiliteit, waardoor elk punt op de landkaart op om het even welk tijdstip kan bereikt worden. Industrie-