Green Deal

DAF Snel HVO

Met de Green Deal zal de transportsector zijn CO2-emissies radicaal moeten verlagen. Meestal denkt men in de richting van de elektrische truck om dat doel te bereiken. Toch is er vandaag al een oplossing: de biodiesel HVO, die gemaakt wordt uit afvalstoffen. Hiermee vermindert de  uitstoot van CO2 met bijna 90% in vergelijking met de ‘fossiele’ diesel. Enkele bedrijven zetten al HVO in. Ook de gemeente Bornem heeft ervoor gekozen.

sporen

Vlaanderen dreigt een half miljard overheidsgeld te verliezen aan boetes wegens een ondermaats klimaatbeleid, zo stelt de Belgische spoorvrachtsector. Zonder een snelle en grote verschuiving naar het spoor, blijven de doelstellingen de komende decennia volstrekt onhaalbaar. België, maar in het bijzonder Vlaanderen, dient een veel ambitieuzer klimaatbeleid te voeren. Zo niet, dreigt Vlaanderen een half miljard overheidsgeld te verliezen aan boetes. Zeker nu de EU Green Deal een bindende klimaatwet

North Sea Port doet mee met Nederlandse Green Deal

In de zeevaart, binnenvaart en havens is nog veel milieuwinst te behalen is. North Sea Port ondertekende daarom vandaag op dinsdag 11 juni in Den Haag de Green Deal. Deze Green Deal geeft invulling aan het Nederlandse klimaatbeleid om onder meer de belasting van het milieu en de afhankelijkheid van fossiele energie en schaarse grondstoffen te verminderen. Het doel van de Green Deal is de zeevaart, binnenvaart en havens te