North Sea Port doet mee met Nederlandse Green Deal

North Sea Port doet mee met Nederlandse Green Deal
In de zeevaart, binnenvaart en havens is nog veel milieuwinst te behalen is. North Sea Port ondertekende daarom vandaag op dinsdag 11 juni in Den Haag de Green Deal.

Deze Green Deal geeft invulling aan het Nederlandse klimaatbeleid om onder meer de belasting van het milieu en de afhankelijkheid van fossiele energie en schaarse grondstoffen te verminderen. Het doel van de Green Deal is de zeevaart, binnenvaart en havens te verduurzamen.

Betere luchtkwaliteit en minder CO2-uitstoot

Om te komen tot emissie-loze schepen, is alleen het toepassen van de nu beschikbare oplossingen niet voldoende. Er is nog veel onderzoek en ontwikkeling nodig. Onderzoeksinstellingen en industrie investeren hier al in maar een versnelling is noodzakelijk. De zeehavens vervullen binnen deze Green Deal een faciliterende rol bij het terugdringen van schadelijke emissies door de zeevaart en de binnenvaart om te komen tot betere luchtkwaliteit en minder CO2-uitstoot. North Sea Port zet dan ook mee zijn schouders onder deze ambitie, samen met onder meer de minister van Infrastructuur en Waterstaat, de minister van Economische Zaken en Klimaat, provincies, brancheorganisaties, andere havens, verladers, banken en kennisinstellingen.

Naar klimaatneutrale binnenvaart en zeevaart

De Green Deal heeft als ambitie om in 2050 te komen tot een nagenoeg emissievrije en klimaatneutrale binnenvaart. Voor zeevaart wordt tegen 2050 een CO2-reductie van 70% ten opzichte van 2008 beoogd. Om uiteindelijk zo spoedig mogelijk na 2050 – en in ieder geval voor het eind van deze eeuw – te komen tot een klimaatneutrale zeevaart. Hiervoor zet de Green Deal in op acties voor zowel binnenvaart als zeevaart waarbinnen North Sea Port een faciliterende rol kan spelen. Inzake zeevaart ligt er de ambitie om mobiele en vaste walstroom voor zeeschepen te ontwikkelen. Ook geeft North Sea Port kortingen op haventarieven voor schone zeeschepen waarmee wordt aangesloten op de doelstellingen van deze Green Deal. Wat binnenvaart betreft, kan het inzetten van biobrandstoffen op korte termijn leiden tot een verdere reductie van CO2-uitstoot. North Sea Port zit met de productie van biobrandstoffen in zijn havengebied inmiddels in de kopgroep van Europa, wat mogelijkheden biedt.

Meer containervervoer via binnenvaart

Van het vervoer tussen North Sea Port en het achterland gaat nu al meer dan 50% via binnenvaart. North Sea Port heeft daarmee inmiddels een uitzonderlijke duurzame propositie. Hierbij wordt onder meer ingezet op ook containervervoer. Met deze Green Deal sluit de haven zich aan bij het nog aantrekkelijker maken van containervervoer met binnenvaartschepen. Een actie waar North Sea Port al enige tijd hard op inzet samen met terminals, verladers, rederijen en omliggende havens. De haven ziet belangrijke kansen om samen met de partners het gebruik van walstroom voor binnenvaart te bevorderen. De Green Deal zet – net als North Sea Port – in op een actief modal-shift-beleid: meer inzetten op duurzaam transport via binnenwateren, spoor en pijpleiding.

Begeleiding scheepvaart verbeteren

Een optimaal functionerende logistieke keten draagt bij aan een beter milieu. Hiervoor zijn diverse zaken van belang, zoals ontwikkelingen op het gebied van digitalisering, Smart Shipping, een vlotte afhandeling in de havens (geen congestie), voldoende capaciteit en een goede en slimme vaarweginfrastructuur met betrouwbare vaar- en wachttijden door een goede afstemming van bedientijden van sluizen en bruggen. Als scheepvaartbegeleider van binnenvaartschepen en zeeschepen draagt North Sea Port hiertoe bij. De nieuwe binnenvaart-app ‘Harmonie’ die North Sea Port ter beschikking heeft gesteld is zo’n voorbeeld. Hiermee wordt voor de binnenvaart de administratieve dienstverlening vereenvoudigd.

Inzetten op duurzame infrastructuur

North Sea Port zet volop in op de realisatie van (voldoende) bunkerfaciliteiten en infrastructuur voor alternatieve duurzame brandstoffen, zoals biodiesel, lng, waterstof(dragers), faciliteiten voor walstroom en de wisseling van accupakketten. Daarmee ondersteunt North Sea Port de verdere verduurzaming van de binnenvaart en zeevaart. De ondertekening van de Green Deal onderstreept deze strategie van North Sea Port.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.