nederland

Vrachtwagentol Nederland goedgekeurd maar pas vanaf 2027 actief

In Nederland heeft de Tweede Kamer de Wet Vrachtwagenheffing goedgekeurd. Deze bepaalt dat vrachtwagens (zowel Nederlandse als buitenlandse) moeten betalen om gebruik te maken van het Nederlandse wegennet. Tegenover deze vrachtwagentol staat wel dat de Motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens zal verlaagd worden naar wat Europa als minimum toestaat. Ook het Eurovignet zal worden afgeschaft. De opbrengst van de tol zal gebruikt worden om de transportsector te innoveren en verduurzamen. Probleem hier

Nederland voert nieuwe LNG stimuleringsregeling in

In Nederland is een nieuwe stimuleringsregeling voor Liquefied Natural Gas (LNG) bekendgemaakt. De regeling betreft een compensatie van 18,7 Eurocent per kilo LNG vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2021. De regeling past binnen de Europese ambitie om de uitstoot van vrachtvervoer terug te brengen en is een steun in de rug voor logistieke ondernemingen die (willen) kiezen voor een schonere brandstof. De regeling Op het moment

Vlaanderen en Nederland zullen sterker samenwerken rond innovatie, logistiek en transport

Vlaams minister-president Kris Peeters, minister Lieten en Crevits spraken in Maastricht af met hun Nederlandse collega’s om sterker te gaan samenwerken in de sectoren innovatie, logistiek en transport. Die samenwerking zal niet enkel over de overheden gaan, maar ook over de kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Ook de infrastructuur in de Vlaams-Nederlandse delta zal verbeterd worden alsook de ontsluiting ervan naar het achterland. Het is de tweede keer dat beide regeringen

Vlaamse regering te slap over dossier Hedwigepolder

De Vlaamse regering reageert te slap betreft het dossier van de Hedwigepolder, althans dat is de mening van Vlaams parlementslid Annick De Ridder. Volgens haar dreigt er gevaar voor de Antwerpse haven als de Vlaamse regering niet snel stappen onderneemt. Zelf wil ze alvast aan de Europese Commissie vragen om een inbreukprocedure tegen Nederland op te starten. In de Scheldeverdragen werd afgesproken dat Nederland de Hedwigepolder zou ontpolderen. De Nederlanders