Slim asfalt

Port of Antwerp - slim asfalt

Port of Antwerp en de Universiteit Antwerpen leggen ter hoogte van het voormalige Delwaidedok een nieuwe, baanbrekende weg met proefsecties aan. Sensoren in de wegstructuur meten constant de vervorming van het asfalt, en machines met IT-apparatuur registreren de verwerking ervan. Een betere analyse moet zo tot een betere asfaltkwaliteit leiden. Slim asfalt “Het permanent kunnen meten van de vervorming van asfalt op een baan met zwaar verkeer geeft ons de