Port of Antwerp legt slim asfalt

Port of Antwerp - slim asfalt

Port of Antwerp en de Universiteit Antwerpen leggen ter hoogte van het voormalige Delwaidedok een nieuwe, baanbrekende weg met proefsecties aan. Sensoren in de wegstructuur meten constant de vervorming van het asfalt, en machines met IT-apparatuur registreren de verwerking ervan. Een betere analyse moet zo tot een betere asfaltkwaliteit leiden.

Slim asfalt

“Het permanent kunnen meten van de vervorming van asfalt op een baan met zwaar verkeer geeft ons de mogelijkheid om in de toekomst het meest geschikte type asfalt te ontwerpen. Bovendien wordt de aanleg van de verhardingen bijgestuurd via innovatieve IT-systemen. Beide leiden tot een meer duurzame asfaltverharding”, zeggen Nele Stevens, senior technisch manager bouwkunde bij Port of Antwerp en professor wegenbouw Wim Van den bergh (UAntwerpen).

“Er worden twee verschillend asfaltmengsels achter elkaar aangelegd in de weg, met zowel in de fundering als in de asfaltlagen glasvezelsensoren. Deze sensoren monitoren de vervormingen permanent, op korte en lange termijn én voor alle verkeerstypes, voor beide mengsels”, legt Van den bergh uit. “Op middellange termijn kunnen vervolgens asfaltmengsels ontworpen worden met een optimale weerstand tegen zware vrachtwagens. Hierdoor zullen de verhardingen een langere levensduur kennen én is herstelling minder nodig.”

“De plaatsing van hoogtechnologische optische sensoren in asfalt is een nieuwe toepassing, die een unieke inkijk zal geven in de eigenlijke werking van asfaltstructuren. Dit was tot voor kort onmogelijk. Een nauwe samenwerking met de Universiteit Antwerpen geeft unieke meerwaarde voor beide partijen”, bevestigt Stevens.

Digitale omvorming van een mechanische werf

Bij een vorig project (ROAD_IT), waarbij beide partijen betrokken waren, werd het gebruik van IT-systemen aanbevolen voor een betere beheersing van de asfaltverwerking. Bij de aanleg van het proefvak in de Antwerpse haven worden daarom slimme machines ingezet.

“Infraroodcamera’s registreren permanent de temperatuur, een van de belangrijkste uitvoeringsparameters voor asfaltverwerking.  Intelligente walsen worden op hun beurt bijgestuurd om het asfalt te verdichten. Dit leidt tot tijdswinst, ecologische voordelen en een duurzame asfaltverharding”, zegt onderzoekster Karolien Couscheir (UAntwerpen). De gegevens worden nadien digitaal bewaard voor uitvoerige evaluatie. “Een digitale omvorming van een voorheen hoofdzakelijk mechanische werf”, besluiten alle partners eensgezind.

De haven, een proeftuin

Port of Antwerp koos voor een nieuwe zijstraat van de Antwerpse Baan als proeftuin voor technologische innovaties. Succesvolle resultaten kunnen  vervolgens opgenomen worden in de reguliere werken opdat de weginfrastructuur van de haven een duurzaam label verkrijgt. Port of Antwerp speelt hiermee een voortrekkersrol door innovatieve projecten, in samenwerking met partners zoals de UA, te realiseren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.