spoorwegen

Haven Zeebrugge - spoorwerken vormingsstation goederentreinen

Er is een akkoord bij het spoor voor de periode 2023-2024. De vakbonden tonen zich gematigd positief, al blijven er bedenkingen. Enkele punten in het akkoord: 4000 nieuwe aanwervingen versterking van de koopkracht van de werknemers via ecocheques verhoging van de maaltijdcheques en er komen acties rond welzijnsverhoging en de strijd tegen agressie. De vakbonden zijn positief, maar twijfelen bijvoorbeeld of 4000 nieuwe jobs voldoende zal zijn om de werkdruk

spoorweg

De Belgische spoorvakbonden vragen een spoedoverleg met de spoorbedrijven en mobiliteitsminister Georges Gilkinet. Gilkinet had eerder aangegeven dat hj van het spoor de ruggengraat van de mobiliteit wil maken. Hij vroeg hiervoor 4 miljard euro extra voor het spoor, gespreid over 10 jaar. Het nieuwe begrotingsakkoord dat gesloten werd, voorziet in 3 miljard. 1 miljard is echter een toelating voor Infrabel om een lening af te sluiten bij de Europese

Vlaanderen krijgt beslissingsmacht over het spoor

  Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts heeft een akkoord op zak over de allereerste Vlaamse spoorinvesteringen. De Vlaamse Regering legt voor de eerste keer ooit geld op tafel om prioritaire spoorprioriteiten te cofinancieren. Concreet zal Weyts 100 miljoen euro Vlaams geld investeren in 11 spoorprioriteiten. De Werkvennootschap zal namens Vlaanderen de werken van de NMBS en Infrabel opvolgen. “Vlaanderen krijgt in ruil voor de cofinanciering voor het eerst reële

Tot 1 miljoen euro verlies per dag voor haven door staking spoor

Door de staking ligt het goederenverkeer bij de spoorwegen zo goed als stil. De kans is bijzonder klein dat er voor 22u nog goederentreinen zullen rijden. Ook op de gewone wegen waren er grote problemen omdat veel mensen voor de wagen kozen. Vanmorgen rond 8.30u stond er al meer dan 300 kilometer file. Het Antwerpse Havenbedrijf is niet te spreken over de spooracties. Het is belangrijk dat goederen snel vervoerd