straightsol

Doe mee aan de Straightsol enquête rond stedelijke distributie

Op 1 september vorig jaar startte het Europees project STRAIGHTSOL waarin strategieën en maatregelen voor een slimmere stedelijke distributie worden onderzocht door een consortium van verschillende Europese onderzoeksinstellingen waaronder de MOBI onderzoeksgroep van de Vrije Universiteit Brussel. Het zwaartepunt van het project ligt op zeven pilootprojectendie in het komende jaar in verschillende Europese steden zullen worden opgestart. Eén van die steden is Brussel waar TNT Express het gebruik van een