Valkuilen bij transportaankopen

Valkuilen bij Transportaankopen

Op 24 april 2018 organiseert VIB voor de 21ste keer het jaarlijkse congres Dag van Inkoop en Logistiek in het prachtige Elisabeth Center Antwerp. Dit jaar is het thema ‘Embrace Technology, Invest in People’. OTM verzorgt in de namiddag een heel interessante sessie ‘Valkuilen bij transportaankopen: van tender tot oplevering’. Deze interactieve sessie waarin de noodzaak en de inhoud van transportovereenkomsten wordt uitgediept zowel vanuit een operationeel – relationeel oogpunt,