webinar

VIL - Sharing Logistics

Met Sharing Logistics heeft VIL de deeleconomie toegepast op de logistieke sector. In het project heeft VIL een platform uitgewerkt dat bedrijven de mogelijkheid geeft om elkaars onbenutte assets en diensten te gebruiken. Het platform matcht vraag en aanbod en laat de deelnemende bedrijven op een duidelijke en snelle manier met elkaar in contact treden. De resultaten van dit project worden voorgesteld tijdens het online slotevent op 18 mei 2021.

Gratis Webinar Transportation Benchmarking op 7 november

CLX Logistics geeft op 7 November 2013 om 11:00 uur een gratis webinar met als titel, “Do you know if your freight rates are too high?”. Hierin wordt aangetoond dat het vergelijken, benchmarken, van transportprijzen kansen biedt. Aanbod komen de volgende onderwerpen: inzichtelijk maken van de transportprijs ten opzichte van de concurrent; up-to-date marktinformatie over de vervoersmarkt; voorbereiden van contractonderhandelingen.   Transportbenchmarken is een specialisme. Een benchmark is een vergelijking