Tarieven chemisch bulktransport ook volgend jaar hoger

De stijging in Europese transporttarieven zet ook in 2012 door. Dat is althans de mening van veruit de meeste deelnemers aan de jaarlijkse FTL Chemical Liquid Bulk benchmarkstudie van LHC Consulting. Deze studie vergelijkt de tarieven van verladers uit de chemie voor niet-dedicated bulktransport op Europese schaal.

Voor een complete vergelijking kijkt de studie ook naar andere relevante aspecten zoals trucktypes, schoonmaakkosten en lead-times. De resultaten van de benchmarkstudie helpen verladers tijdens contractbesprekingen met vervoerders en transporttenders om zich te richten op de transport lanes met het grootste besparingspotentieel.

De benchmarkstudie van dit jaar had betrekking op meer dan 100.000 Europese bulktransporten en meer dan € 100 miljoen aan FTL Chemical Liquid Bulk uitgaven.

Grote verschillen in tariefontwikkeling op lane-niveau

Vorig jaar was er ongeveer een gelijk aantal transport lanes dat een tariefstijging of -daling liet zien ten opzichte van het jaar ervoor. Dit jaar had het aantal lanes met een tariefstijging de overhand: ongeveer in driekwart van de gevallen lagen de gemiddelde transporttarieven hoger dan in het jaar ervoor.

Desalniettemin waren er op lane-niveau grote verschillen te constateren. Met name Frankrijk vertoonde een afwijkende tariefontwikkeling ten opzichte van andere West-Europese landen. Zendingen vanuit Frankrijk naar de Benelux en Duitsland werden afgelopen jaar bijvoorbeeld goedkoper, terwijl zendingen vanuit België, Duitsland en Nederland naar deze bestemmingslanden juist duurder werden. Andersom was er ook een verschil in tariefontwikkeling tussen Frankrijk en andere landen waar te nemen. Zendingen naar Frankrijk werden in alle gevallen duurder, terwijl de tarieven op andere bestemmingslanden een meer gemengd beeld te zien gaven met zowel tariefstijgingen- als dalingen vanuit verschillende landen van herkomst.

Toekomstige ontwikkeling in bulktransporttarieven

Zoals gezegd verwachten veruit de meeste deelnemers aan de benchmarkstudie dat de tarieven voor vloeibaar chemisch bulktransport ook volgend jaar zullen stijgen. Het merendeel verwacht een stijging van maximaal 5 procent, terwijl een enkeling het op een stijging van meer dan 5 procent houdt. De daadwerkelijke prijsontwikkeling zal onder andere afhangen van de algemene economische ontwikkeling gedurende de komende maanden. Deze zal een belangrijke invloed hebben op de vraag naar en daarmee de prijs van chemisch bulktransport.

Resultaten kwalitatieve benchmark

Naast de transporttarieven vergeleek LHC Consulting tijdens de FTL Chemical Liquid Bulk benchmarkstudie ook de kwalitatieve aspecten die bij de inkoop en het gebruik van chemisch bulktransport van belang zijn. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste bevindingen:

  • De meerderheid van de deelnemers koopt zijn of haar bulktransport jaarlijks of tweejaarlijks in.

  • Slechts in een enkel geval gaat een verlader jaarlijks over tot het contracteren van één of meerdere nieuwe vervoerders. In veruit de meeste gevallen gebeurt dit minder vaak.

  • Contracten voor chemisch bulktransport hebben een gemiddelde geldigheidsduur van 3 jaar.

  • Tarieven binnen transportcontracten hebben een gemiddelde geldigheidsduur van anderhalf jaar.

  • De meeste deelnemers aan de benchmarkstudie nodigen tussen de 11 en 20 vervoerders uit voor tenders op het gebied van chemisch bulktransport.

  • Gemiddeld gebruiken de deelnemers 19 vervoerders voor hun chemisch bulktransport. Hierbij zijn 5 vervoerders verantwoordelijk voor 80 procent van het volume en de andere 14 vervoerders voor de resterende 20 procent.

  • Twee derde van de ondervraagde bedrijven meet en rapporteert de carbon footprint van zijn of haar chemisch bulktransport. De overige bedrijven zijn veelal van plan om dit op korte termijn ook te gaan doen.

  • Er is tussen de deelnemende bedrijven veel verschil in de mate van detail waarmee de carbon footprint wordt vastgesteld, de standaarden die hiervoor worden gebruikt en de mate waarin rapportage van de carbon footprint plaatsvindt.

  • Buiten het meten en rapporteren van de carbon footprint, werken de meeste deelnemers ook actief aan het verkleinen hiervan. Meer dan 80 procent gebruikt bijvoorbeeld multimodaal vervoer naast of in plaats van wegvervoer om de uitstoot van schadelijke stoffen te reduceren.

Benchmarking voor doelgericht werken aan verlagen transportkosten

De benchmarkstudie van dit jaar toont duidelijk aan dat het gebruik van algemene marktcijfers niet volstaat voor het verkrijgen van inzicht in de ontwikkeling van transporttarieven voor specifieke transportmodaliteiten of transport lanes. Het is daarom belangrijk dat verladers zich baseren op benchmarkinformatie om optimaal inzicht te krijgen in en vervolgens gebruik te kunnen maken van het besparingspotentieel dat er zich in de markt bevindt.

De FTL Chemical Liquid Bulk benchmarkstudie van dit jaar identificeerde voor twee derde van de deelnemers een besparingspotentieel van meer dan 5 procent. Deze informatie kunnen de deelnemers gebruiken in contractbesprekingen met huidige vervoerders en tijdens nieuwe transporttenders en zo doelgericht werken aan het verlagen van hun transportkosten. De kwalitatieve benchmark helpt verladers daarnaast om er voor te zorgen dat ze zich ook in niet-financieel opzicht kunnen meten met andere bedrijven uit de industrie.

Michiel van Dorst
LHC Consulting

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.