VIL en UGent onderzoeken hoe groene methanol ‘heavy duty’ logistiek kan verduurzamen

VIL - Mobile Methanol Utilisation

Het beperken van de milieu-impact van goederentransport is een cruciaal element in het streven naar een klimaatneutrale samenleving tegen 2050. Met het project ‘Mobile
Methanol Utilisation’ willen VIL en UGent onderzoeken welke rol groene methanol als duurzame brandstof kan spelen in het verduurzamen van specifieke ‘heavy duty’
logistieke toepassingen, zoals binnenvaart, spoor, specifieke havenactiviteiten en goederenbehandeling. Achttien bedrijven zetten hun schouders onder dit project.

Methanol is nu al een veel gebruikte grondstof voor industriële toepassingen, maar de huidige productie ervan is doorgaans gebaseerd op fossiele bronnen. Het is echter ook
mogelijk om groene methanol te produceren op basis van biomassa of gebruikmakend van groene waterstof en opgevangen CO2.

Klimaatneutrale brandstof met interessante eigenschappen

Groene methanol als klimaatneutrale brandstof heeft een aantal interessante eigenschappen die tegemoetkomen aan de specifieke uitdagingen die duurzame heavy duty logistiek stelt. Methanol is vloeibaar bij omgevingstemperatuur, heeft een hoge energiedichtheid en zorgt voor sterk verlaagde emissies van stikstofcomponenten (NOx), zwavelcomponenten (SOx) en fijn stof. Door zijn chemische eigenschappen kan groene methanol worden vervoerd, opgeslagen en getankt op een wijze die erg vergelijkbaar is met de gebruikelijke fossiele brandstoffen.

De CCU-technologie (Carbon Capture and Utilisation) nodig om te komen tot grootschalige productie van groene methanol wordt volop ontwikkeld en opgeschaald. Ook in Vlaanderen worden investeringen gepland die productie van groene methanol door CCU mogelijk zullen maken.

Kennis vergaren over economische en operationele haalbaarheid

Het gebruik van groene methanol voor ‘heavy duty’ logistieke toepassingen is nog relatief weinig onderzocht. In dit project zullen VIL en UGent zowel inzicht verwerven in de technische mogelijkheden en uitdagingen, zoals tankinfrastructuur, transport en opslag, als in de economische en operationele haalbaarheid van het gebruik van groene methanol in een logistieke context. Het project moet bedrijven de nodige kennis geven om strategische beslissingen te kunnen nemen over toekomstige toepassingen van groene methanol in heavy-duty logistiek.

Klimaatneutrale brandstoffen cruciaal onderdeel om klimaatdoestellingen te halen

Steeds meer bedrijven willen actief hun steentje bijdragen aan de transitie naar duurzame brandstoffen. Dat bewijst ook het groot aantal deelnemers van dit project, waaronder chemiebedrijf INOVYN. “INOVYN als een business unit van INEOS gelooft sterk dat de klimaatdoelstellingen enkel kunnen bereikt worden indien klimaatneutrale brandstoffen zoals groene methanol ontwikkeld worden. Het initiatief van het VIL ligt helemaal in de lijn van andere innovatieve projecten, zoals het Power-to-Methanol project waarin CO2 met groene waterstof omgezet wordt in methanol”, aldus Luc van Opstal, Site Manager Antwerpen bij INOVYN.

Projectdeelnemers:

Aertssen Services, Anglo Belgian Corporation, Barging Solutions, Boluda Towage Europe, Inovyn, Jan De Nul Group, JoGo Logistics, Lineas, North Sea Port, POM Limburg, Provincie Oost-Vlaanderen, PSA Antwerp, Roose, Shipit, Soliq Trans, Urban Waterway Logistics, Victrol en WeBarge.
Projectpartner: UGent
Dit project start onder voorbehoud van formele goedkeuring door het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO).

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.