Vlaamse Regering keurt nieuwe sluis Zeebrugge goed

Vlaamse Regering keurt nieuwe sluis Zeebrugge goed

De Vlaamse Regering heeft het voorkeursbesluit voor de nieuwe sluis in Zeebrugge principieel vastgesteld. Het aanvankelijke ontwerp van voorkeurbesluit werd bijgestuurd op basis van de bezwaarschriften die ingediend werden tijdens het openbaar onderzoek. De Vlaamse Regering bevestigt de oude Visartsluis als locatie voor de nieuwe sluis, maar neemt de nodige flankerende maatregelen. “We staan klaar om 1 miljard euro te investeren: een nooit gezien bedrag dat moet leiden tot meer jobs en de groei van de haven van Zeebrugge, maar ook een betere lokale mobiliteit”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. “We nemen de bezorgdheden van de omwonenden ernstig. Er komen extra maatregelen en we geven de provinciegouverneur de opdracht om het verdere traject permanent te begeleiden”.

Er wordt al meer dan 15 jaar gesproken over een tweede toegang tot de achterhaven van Zeebrugge.  De antieke Visartsluis (°1907) voldoet al lang niet meer aan de noden van de moderne scheepvaart. De achterhaven is dus volledig aangewezen op de Vandammesluis (°1984), die stilaan ook op leeftijd komt en regelmatig stilgelegd moet worden voor onderhoudswerken. Dit maakt Zeebrugge erg kwetsbaar. Een nieuwe sluis geeft uitzicht op nieuwe groei en extra jobs.

Bezwaarschriften grondig onderzocht

De Vlaamse Regering heeft het voorkeursbesluit voor de nieuwe sluis nu principieel vastgesteld. De Visart-site blijft ook na het openbaar onderzoek behouden als voorkeursalternatief. Tussen 21 januari en 22 maart 2019 kon iedereen opmerkingen of bezwaren indienen bij de Vlaamse Overheid. Er werden uiteindelijk 750 bezwaarschriften ingediend, die allemaal grondig onderzocht zijn. Het aanvankelijke ontwerp van voorkeurbesluit werd bijgestuurd op basis van die bezwaarschriften: verschillende zaken werden aangepast of verduidelijkt en het actieprogramma met flankerende maatregelen werd uitgebreid met extra acties die de impact van de werken moeten milderen. Zo komen er extra garanties tegen het risico op schade aan omliggende woningen tijdens de werken. Er komt ook een participatieproces samen met het stadsbestuur en het havenbedrijf, specifiek gericht op de leefbaarheid van de omgeving.

“Deze Vlaamse Regering slaagt er nogmaals in om een groot investeringsdossier na vele jaren uit het slop te halen”, zegt Vlaams minister-president Geert Bourgeois. “Deze beslissing is levensnoodzakelijk voor de Haven van Zeebrugge, die uitgegroeid is tot een belangrijke motor voor de (West-)Vlaamse economie. De Haven zorgt voor meer dan 10.000 directe én 10.000 indirecte jobs en in de bedrijvenzone zijn ongeveer 400 bedrijven actief. Met de bouw van een tweede toegang tot de achterhaven is de toekomst van Zeebrugge verzekerd”.

Investering in economie en lokale mobiliteit

Het voorkeursbesluit voorziet een nieuwe sluis op de locatie van de antieke Visart-sluis. Met een lengte van 427 meter, een breedte van 55 meter en een diepte van 18,5 meter zal de nieuwe sluis groot genoeg zijn om de volgende generatie ‘Car Carriers’ (265 meter lang en 40 meter breed) toegang te geven tot de grootste autohaven ter wereld. Maar het voorkeursbesluit bevat ook stevige investeringen om de (lokale) mobiliteit te verbeteren. Het lokaal en het doorgaand autoverkeer zullen van elkaar gescheiden worden. Doorgaand verkeer wordt afgeleid via een verbindingsweg, de nog aan te leggen Nx. Die weg zal via een tunnel onder de sluis doorgaan. Lokaal autoverkeer, fietsers én de kusttram zullen over de beide sluishoofden kunnen rijden en zullen dus geen hinder ondervinden van schepen die de haven in- en uitvaren.

Uitgebreid actieprogramma met milderende maatregelen

“We voorzien een uitgebreid actieprogramma met milderende maatregelen”, zegt Weyts. “We besteden bijzondere aandacht aan de bewoners en bedrijven die voor de bouw van de nieuwe sluis onteigend moeten worden, maar we hebben ook oog voor de andere omwonenden. Net daarom duiden we de provinciegouverneur aan om het verdere traject permanent te begeleiden, zodat iedereen rechtstreeks betrokken wordt bij de praktische uitwerking van de werken en de begeleidende maatregelen op vlak van bijvoorbeeld geluidsoverlast en uitstoot”.

Volgende stappen

Het voorkeursbesluit wordt nu voorgelegd aan de Raad van State, die 30 dagen de tijd heeft om een advies uit te brengen. Pas daarna kan de Vlaamse Regering het voorkeursbesluit definitief vaststellen. Vervolgens wordt het gekozen alternatief verder uitgewerkt tot een projectbesluit. Dat bevat onder meer de nodige vergunningen om over te kunnen gaan tot de effectieve bouw. Ook in deze fase wordt er ruimte gemaakt voor participatie en dialoog.

Meer info:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.