Christophe Slegers

Logistiek blijft toekomstsector dankzij innovatie

Bij Katoen Natie werd de recentste studie van het kenniscentrum van Flanders DC aan de Vlerick management school voorgesteld. Het onderzoek gaat na wat de aantrekkingskracht van Vlaanderen als logistieke regio kan zijn. Eén van de belangrijkste conclusies is dat enkel een doorgedreven innovatie ervoor kan zorgen dat de logistieke sector een eersterangsrol zal kunnen blijven spelen. Zo zal er nog meer op moeten ingezet worden op technologische innovatie, business

Bouw 2e sluis op Antwerpse Linkeroever gestart

In de haven van Antwerpen hebben Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits, voorzitter van de Europese Investeringsbank Philippe Maystadt en havenschepen en voorzitter van het Havenbedrijf Marc Van Peel maandagnamiddag het officiële startschot gegeven voor de bouw van de tweede sluis op de Linkeroever. Het nieuwe bouwwerk is de komende jaren een van de grootste infrastructuurprojecten van Vlaanderen, om en bij de 255 mensen zullen dagelijks werken

Ontwikkeling van een klein duwbaksysteem belangrijk voor transport binnenvaart

De kleine binnenvaartwegen in Vlaanderen bieden nog duidelijke groeikansen voor het transport van goederen. De infrastructuur is voorhanden, de ontwikkeling van kleinere schepen is opportuun. De conclusies staan in een studie die in opdracht van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits is uitgevoerd. Vlaanderen moet volgens de studie inzetten op de innovatie van kleinere binnenvaartschepen. Concreet wordt de ontwikkeling van een duwbaksysteem voorgesteld. De kleinere schepen zijn

TERM 2011: Rapport over de groene evolutie van transport

Voor de eerste keer stelt de Europese Commissie een CO2 uitstoot target voor transport voor. Maar hoe gaat de transportsector haar diensten kunnen garanderen die onze samenleving nodig heeft terwijl ze haar impact op het milieu verminderd. Dit is het thema van het Transport White Paper 2011. TERM 2011 en toekomstige rapporten willen een jaarlijks assessment geven over de vooruitgang op deze targets door de introductie van de Transport and

Opleiding: Enterprise Resource Planning (ERP)

  Selectie, implementatie en evaluatie van geïntegreerde software Succesvol implementeren is geen sinecure! Het aantal verkochte ERP-pakketten t.b.v. de besturing van het ondernemingsproces is de laatste jaren explosief toegenomen. Voor de toekomst verwacht men een toename van functionele mogelijkheden. De verwachtingen van veel bedrijven zijn dan ook hooggespannen. Het implementeren van een ERP-pakket vereist een grote inspanning van uw organisatie en een optimale samenwerking met de betrokken leverancier(s) en system

Opleiding: Advanced Planning & Scheduling (APS)

  Waar gaat de training over? Een Advanced Planning Systeem is een geavanceerde IT-planningshulp die de logistiek manager verlost van planningsproblemen. Advanced Planning Systemen zijn inzetbaar voor alle mogelijke planningsgerelateerde problemen, van supply chain optimalisatie tot en met shopfloor scheduling. Real-life testen tonen aan dat APS tal van verbeteringen kunnen realiseren, zoals een scherpe daling van de voorraadniveaus, een hoger percentage van op tijd geleverde orders en een sterke stijging

Geen nieuwe bouwaanvraag voor Oosterweel voor oktober 2012

De Vlaamse regering, BAM en het bouwconsortium Noriant hebben overeengekomen dat er geen nieuwe bouwaanvraag komt voor Oosterweel voor de verkiezingen van oktober 2012. Op 23 september stelde de Vlaamse regering aan de Europese commissie de vraag of Noriant mag beginnen aan het eerste deel van Oosterweel. Aangezien Europa 12 maanden tijd heeft om hierop een antwoord te geven, betekent dit dat dit dossier uitgesteld is tot na de volgende

Elektrische auto's nog geen succes in België

Van januari tot en met juli van dit jaar werden in ons land 3 elektrische personenwagens door particulieren ingeschreven, en 97 als bedrijfswagen. Tegenover 2010 is dat een stijging maar dit is geen succes te noemen. In totaal rijden er nu een 1700 elektrische voertuigen rond, inclusief vrachtwagens, bussen en andere. Ter vergelijking, er rijden nu zo’n 6,85 miljoen voertuigen rond in België. Bron: Het Laatste Nieuws  

URS krijgt concessie om boten te slepen in haven Zeebrugge

Boskalis heeft de concessie verkregen voor het exclusief leveren van havensleepdiensten in de haven van Zeebrugge, België. Het contract werd door MBZ (Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen NV) toegekend aan URS, een dochteronderneming van Boskalis. Het loopt zeven jaar en zal zo’n 90 miljoen euro waard zijn. URS had sowieso al een sterke positie binnen de zeehavens van België. Zeebrugge wordt gekenmerkt door grotere schepen en URS zal hiervoor zwaardere