Corona hinderpremie voor logistieke en transportbedrijven

corona

Corona begint stilaan duidelijke gevolgen te hebben voor de economie, zo ook voor onze bedrijven in logistiek en transport. Om onze bedrijven te ondersteunen voorziet de overheid nu een Corona hinderpremie tot 4000 euro. De meeste van onze bedrijven vallen echter onder het principe van essentiële dienstverlening. In dat geval kan dus geen premie aangevraagd worden.

De volgende informatie komt van Vlaio.be, een website van de Vlaamse overheid.

Wat is de corona hinderpremie?

Update 18/3/2020

Lees zeker onze veelgestelde vragen eerst! Daar vind je heel wat antwoorden op terugkerende vragen over wat er al dan niet in aanmerking komt. 

Naar aanleiding van de uitbraak van het COVID-19 worden specifieke maatregelen genomen om de coronacrisis in te perken.

Na de nieuwe maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad op 17 maart jl. heeft aangekondigd, wordt ook de corona hinderpremie uitgebreid naar alle ondernemingen en winkels die volledig moeten sluiten.

Deze corona hinderpremie is een subsidie om bedrijven met een vestiging in Vlaanderen financieel te ondersteunen tijdens de periode van de verplichte sluiting van hun locatie door de coronamaatregelen.

Wie heeft recht op een corona hinderpremie?

De corona hinderpremie en de bijkomende sluitingspremie zijn er voor ondernemingen met een exploitatiezetel in het Vlaams Gewest die getroffen zijn door de verplichte sluitingsmaatregelen.

Ook ambulante activiteiten (bv. marktkramers) en foorkramers die getroffen worden door het sluiten van de openbare markt of kermis, komen in aanmerking.

Kapsalons moeten sluiten in het weekend. Tijdens de week mogen ze maximaal 1 klant per keer behandelen, op afspraak. Zij kunnen van een sluitingspremie van 2000 euro genieten.
De voorwaarden zijn

De voorwaarden zijn

 • Je bent:
  • Zelfstandige in hoofdberoep (ook zelfstandigen in bijberoep die, op basis van het netto belastbaar beroepsinkomen, gelijkaardige sociale bijdragen verschuldigd zijn als een zelfstandige in hoofdberoep);
  • Een onderneming met werkende vennoten of minstens één voltijdsequivalent (VTE) RSZ-ingeschrevene in dienst.
  • Verenigingen en vzw’s komen enkel in aanmerking indien ze minstens 1 voltijdsequivalent (VTE) RSZ-ingeschrevene in dienst hebben.
 • De onderneming of zelfstandige is actief volgens de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Ondernemingen die zich in een niet-actieve toestand bevinden zijn uitgesloten (bijvoorbeeld ingeval van faillissement, vereffening, stopzetting, enzovoort).
 • De onderneming heeft een actieve exploitatie- of uitbatingszetel in het Vlaamse Gewest.
 • De premie wordt per onderneming toegekend (op basis van het ondernemingsnummer).
 • Per onderneming kan er slechts één corona hinderpremie worden toegekend.

De premie wordt toegekend aan de onderneming en wordt verhoogd met een premie voor elke bijkomende exploitatiezetel voor zover er minstens één voltijds personeelslid, ingeschreven bij de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid (RSZ), tewerkgesteld is.

Indien een onderneming meerdere exploitatie- of uitbatingszetels heeft, wordt het aantal premies beperkt tot maximaal vijf per onderneming.

Voor eenzelfde locatie kan er bovendien maximaal aan één ondernemingsnummer binnen dezelfde activiteitencode (NACE) een corona hinderpremie en bijkomende sluitingspremie worden toegekend.

Hoeveel bedraagt de corona hinderpremie?

Wie omwille van de coronamaatregelen verplicht wordt volledig te sluiten, krijgt een premie van € 4.000.

Voor de horecasector is het voldoende dat de verbruikszaal verplicht is gesloten om in aanmerking te komen, ook indien er nog afhaaldiensten aangeboden worden of andere activiteiten uitgevoerd worden.

De premie wordt verhoogd met een premie voor elke bijkomende exploitatiezetel voor zover er minstens één voltijds personeelslid, ingeschreven bij de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid (RSZ), tewerkgesteld is.

Indien een onderneming meerdere exploitatie- of uitbatingszetels heeft, wordt het aantal premies beperkt tot maximaal vijf per onderneming.

Ondernemingen die enkel in het weekend verplicht dienen te sluiten krijgen een eenmalige premie van € 2.000.

Verlengde sluiting ingevolge eventuele bijkomende federale maatregelen

Als een onderneming na 21 dagen vanaf 6 april nog steeds gesloten moet blijven, krijgt ze voor elke bijkomende sluitingsdag een bijkomende sluitingspremie.

Deze bedraagt € 160 per verplichte sluitingsdag die samenvalt met een normale openingsdag zoals die van toepassing was voor de inwerkingtreding van dit besluit.

Hoe vraag je de corona hinderpremie aan?

Aanvragen kan enkel online. De toepassing is nog in volle ontwikkeling. Laat hier je e-mailadres achter als je van ons een seintje wil krijgen zodra deze beschikbaar is.

De onderneming vraagt tijdig de corona hinderpremie (en aansluitend de mogelijke bijkomende sluitingspremie) aan. De aanvraag  dient online ingediend te worden ten laatste binnen de 30 kalenderdagen na het aflopen van de verplichte sluitingsperiode.

De aanvraag kan enkel worden ingediend door de wettelijke vertegenwoordiger of gemandateerde van de onderneming met behulp van zijn of haar e-ID of andere digitale sleutel. Er is geen andere (papier, e-mail, …) manier mogelijk om de premie aan te vragen.

VLAIO zal de aanvraag onderzoeken en toetst hierbij de naleving van de voorwaarden af, opgelegd door de regelgeving, en beslist of de subsidie wordt toegekend. Deze beslissing wordt per e-mail meegedeeld aan de onderneming.

De uitbetaling van de premie gebeurt automatisch na goedkeuring van de aanvraag door VLAIO en enkel op een Belgisch rekeningnummer van de begunstigde onderneming.

Lees zeker ook deze FAQ!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.